Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Samlagsstemnet bane

Nøkkelpunkter

Dato 22. august 2021
Arrangør Vindafjord Skytterlag
Kart kart
Kontaktperson
E-post
Telefon 920 20 132
Kontaktinformasjon:

Påmeldingsfrist:

04.08 (kl. 21.00) - t.o.m 21.08.2021Til påmelding

Innbyding til Samlagsstemnet bane laurdag 21. august 2021

Vindafjord Skyttarlag har med dette gleda av å by inn til Samlagsstemnet bane 2021 på banen i Vats.

Korona-tilpassingar:
Me er ennå i ein situasjon der det oppstår smittetilfelle og der det er anbefalt å halda avstand.  Det vil difor ikkje bli gjennomført med standardprogram med
finalar til slutt, det blir gjennomført med 35 skotfortløpandeomgang.
Det blir heller ikkje sett opp eigen lagskyting, der vil 10-skot frå ordinært program gjelda som resultat for dei som er påmeldt til lagskyting, og laga må difor
meldast på innan første deltakar skyt sin serie.
For å halda avstand mellom skyttarane vil det bli redusert kapasitet til 5 skiver på 100 m og 10 skiver på 200 m.  Det blir
sett opp med 50 minutt pr lag for å gi tid til å bytta lag på sikker måte.

Skyttarane har ansvar for å ivareta avstandsreglar ved bruk av omkledningsrom og me anbefaler at ein i størst mogleg grad nyttar eige køyretøy til dette.
Hugs å ta med eiga matte som underlag på standplass.
Eventuelle frammøtte som ikkje er deltakarar må registreraseg med namn og tlf.nr ved ankomst.

 

Påmelding:
Det blir førehandspåmelding på www.dfs.no. Skyttarane og laga får ikkje tilsendt lister med skytetider, førehandspåmeldinga blir reell skytetid. Påmeldingsavgift/premiering:
Kl. 1-5,V55, V65, V73, NV kr.70,- i arr.avgift + kr. 80,- i premie = kr. 150,- . Premiering: 15 skot: kr. 48,- , 10 skot: kr. 32,-

J, ER, R, EJ kr. 40,- i arr.avgift + kr. 60,- i premie = kr. 100,- . Premiering: 15 skot: kr. 36,- , 10 skot: kr. 24,-

NU (Nybegynnar Ungdom) Innskot: kr. 100,- Premiering NU: Samlaget sitt oblat i sølv.

NB!  Skyttarar som skyt med kaliber .22 må melda seg på skive 4, 6 eller 7 på 100 m.

Premiering og innskot er iht Samlaget sitt regelhefte.

Skyteprogram: Alle klassar skal skyta meisterskapsprogramfor vedkomande klasse slik det går fram av Skyttarboka, men med fortløpande omgang

Lagskyting:
a) Kl 3-5: førehandspåmelde 3-manns lag med 10 skoten fråindividuell skyting som teljande resultat
b) Rekrutteringsklassarførehandspåmelde 3-manns lag medein Rekrutt/Eldre rekrutt, ein Junior og ein valfrirekrutteringsskyttar. Det er ikkje høve for aspirantar å delta på lagskytinga, heller ikkje er det høve til å delta med tre juniorskyttarar10 skoten frå individuell skyting er teljanderesultat.
c) Veteranklassaneførehandspåmelde 3-manns lag der to skyttarar er i klassane V65/V73 og ein skyttar i klasse V55. 10 skoten frå individuell skyting er teljande resultat.

Lagskyting Kr 300,- for første påmeldt lag. For alle lagskytingar gjeld at kvart skyttarlag kan melda på så mange lag dei ønskjerinnskotet for dei påfølgjade laga er då kr 150,-.

Gåvepremie: Me håpar at alle lag med deltakarar vil støtte med gåvepremie. Dersom ein ynskjer å gi pengar til dette: Send mail til bms@vindafjordskyttarlag.com om beløp seinast15. august. Pengegåve kan betalast inn til konto: 3223.20.00782 . 

Kommende arrangementer
Dato Arrangement
11 - lørdag 18. september 2021 Dugleiksmerket Bane - ikke kl.sett