Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Lyngen Skytterlag

Lyngen skytterlag ble stiftet i 1866 og er kommunens eldste forening.

Laget har opp gjennom historien eksistert under forskjellige navn, bl.a. Vikingen og Karnes skytterlag. Skytebanene har vært plassert flere steder,
  • Eidebakken vest for Gjerdeelva,
  • Solhov,
  • Rivertsmarka - Åsgropa
  • nåværende plassering, Prestberget på Eidebakken.

 

Laget har siden 1999 drevet omfattende anleggsutbygging.

  • Skytterhuset er utvidet med 200 m2 i 2 etasjer.
  • Standplassene er påbygd og tilfredsstiller kravene til støydempede standplasser.
  • Sommeren og høsten 2004 ble det bygget 12 elektroniske skiver til 200 meters skytebanen. 
  • 100 metersbanen ble ferdigstilt med 8 elektroniske skiver sommeren 2005 og deler av baneområdet ble planert og tilsådd.
  •  Høsten 2008 ble innendørsbanen ferdigstillet med 5 elektroniske skiver og nytt ventilasjonsanlegg.
Eidebakken skytesenter fremstår i dag som et trivelig sted å komme til og som en utmerket skytearena

Lyngen

Kontaktinformasjon

Leder skytterlaget
Bernt Olav Johansen
Skytterlagets adresse
v/ Bernt Olav Johansen
Stasjonsbakken 5
9060 LYNGSEIDET
Mobil
906 61 300
Bankkonto (premie)
47850707576
Bankkonto (drift)
47850707576
Org. nr
993512834
Innmelding
Bli medlem