Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Treningsstevne for Hedmark skyttersamlag

Nøkkelpunkter

Dato 9. juni 2020
Arrangør Løiten Skytterlag
Kart kart
Live show http://results.megalink.no/#!/
Kontaktperson Einar Myki
E-post post@loitenskytterlag.no
Telefon 90745079
Kontaktinformasjon:

Påmeldingsfrist:

01.06 (kl. 21.00) - t.o.m 08.06.2020Til påmelding

Løiten skytterlag arrangere treningsstevne for skyttere fra Hedmark skyttersamlag tirsdag 9 juni. Det blir avhold 4 lag på både 100 og 200m med bruk av annenhver skive. Coronaregelverket tillater maks 50 personer tilstede. Lagene bør derfor stille med færrest mulig foresatte til ungdommer. Alle skyttere må ha med underlag som skal brukes i alle stillinger, og som dekker hele kroppen. Ikke kontant betaling, bruk Vipps eller kort. Det blir livevisning, så tilskuere kan følge med over nett. 

Velkommen til Løten! 

Baneinformasjon

Det skytes på 100m med Megalink elektroniske skiver og 200m med Sius elektroniske skiver. Det er ikke skytterklokke på skjermen på 200m. 

Skyteprogram

Det skytes vanlig DFS 35 skudd for alle klasser. Stevnet er klassesettende. Det blir kr 50 i arrangementsavgift for alle klasser, ingen premier eller medaljer, heller ikke for klasse NU. 

Veibeskrivelse

Det er skiltet til banen fra Rokosjøvegen i Veakrysset. Ta av ved Myklegard eller Løten sentrum og følg veien mot Rokosjøen. Banen har veiadresse: Hammardamvegen 140, Løten. 

Diverse

Vi følger lojalt det som er bestemt av skytterstyret.
Generelle regler:
1. Ingen arrangement/ansamlinger skal ha mer enn 50 personer. Det skal være en ansvarlig arrangør (skytterlaget) som har oversikt på hvem som er tilstedes.
2. Det skal alltid være minst 1 meter avstand til andre. Dette gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting.På standplass skal skyttere plasseres på annenhver skive. 
3. All lagsaktivitet prioriteres innenfor gjeldende bestemmelser.
4. Det er tillatt med konkurranser/stevner innenfor samlaget, forutsatt at smittevernregler og DFS koronavettregler overholdes. 
5. Felles garderober, oppholdsrom, kafeer og lignende skal ikke benyttes. 
6. Det skal være gode hygienerutiner. Alle som er på standplass skal vaske seg med håndsprit før og etter skyting, eventuelt grundig med såpe og vann.
7. Det er ikke tillatt å låne ut eget utstyr eller benytte lagsutstyr som deles mellom flere skyttere. Skytterlaget kan låne ut våpen, magasiner, jakker, reimer, hansker til skytterne på permanent basis i korona-perioden, iht. gjeldende utlånsregler. 
8. Ingen servering.
9. Toalett skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.
10. Skytterlagene skal følge de rådene som til enhver tid blir gitt av helsemyndighetene nasjonalt og lokalt.
Personer som ikke kan delta:
Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene.
Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger hjelp fra andre til å gjennomføre skytingen ikke kan delta. Med dette mener vi skyttere som trenger hjelp til f.eks. påsetting av reim, bæring av utstyr, fylling av magasiner, visitasjon og lignende. 
Kommende arrangementer
Dato Arrangement
4. august 2020 Klubbmesterskap felt, Løiten skl Felt
11. august 2020 Hjemme-LS_ Løiten skytterlag - Bane
15. august 2020 Klubbmesterskap bane, Løiten skytterlag - Bane