Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Pinsestevne Valdres samlag

Nøkkelpunkter

Dato 1. juni 2020
Arrangør Etnedal Skyttarlag
Kart kart
Kontaktperson
E-post
Telefon 48096401
Kontaktinformasjon:

Påmeldingsfrist:

05.05 (kl. 21.00) - t.o.m 30.05.2020Til påmelding

Velkommen til et redusert pinsestevne, som pga koranaviruset kun vil gå med deltakere fra eget samlag. Vi følger lojalt det som er bestemt av skytterstyret.

Generelle regler:

1. Ingen arrangement/ansamlinger skal ha mer enn 50 personer. Det skal være en ansvarlig arrangør (skytterlaget) som har oversikt på hvem som er tilstedes.

2. Det skal alltid være minst 1 meter avstand til andre. Dette gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting.På standplass skal skyttere plasseres på annenhver skive. 

3. All lagsaktivitet prioriteres innenfor gjeldende bestemmelser.

4. Det er tillatt med konkurranser/stevner innenfor samlaget, forutsatt at smittevernregler og DFS koronavettregler overholdes. 

5. Felles garderober, oppholdsrom, kafeer og lignende skal ikke benyttes. 

6. Det skal være gode hygienerutiner. Alle som er på standplass skal vaske seg med håndsprit før og etter skyting, eventuelt grundig med såpe og vann.

7. Det er ikke tillatt å låne ut eget utstyr eller benytte lagsutstyr som deles mellom flere skyttere. Skytterlaget kan låne ut våpen, magasiner, jakker, reimer, hansker til skytterne på permanent basis i korona-perioden, iht. gjeldende utlånsregler. 

8. Ingen servering.

9. Toalett skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.

10. Skytterlagene skal følge de rådene som til enhver tid blir gitt av helsemyndighetene nasjonalt og lokalt.

Personer som ikke kan delta:

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene.

Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger hjelp fra andre til å gjennomføre skytingen ikke kan delta. Med dette mener vi skyttere som trenger hjelp til f.eks. påsetting av reim, bæring av utstyr, fylling av magasiner, visitasjon og lignende. 

Skyteprogram

Vanlig 25 skudds program med fortløpende omgang for de som ønsker det. Pengepremier etter skyteboka, ingen medaljer.

Kommende arrangementer
Dato Arrangement
8. juni 2020 Kveldsstevne Valdres samlag - Bane
29 - søndag 2. august 2020 VÅPENSMIA-CUP Bustenskjoldstevnet - Bane
10. august 2020 Hjemme-LS - Bane