Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Lillesand Skytterlag

Lillesand

https://kart.finn.no/servlet/ImagePoiServlet?layers=&mapType=normap&h=571&w=1024&heightx=571&widthx=1024&cx=512&cy=285.5&scalex=36952.94575593413&level=14.452979327066432&ads=false&datetime=1557227430605&touch=true&minX=918884.49309824&minY=8021898.5036517&maxX=926452.47152502&maxY=8026118.5384971&proj=EPSG:3857&autoLimit=true&cacheKey=551114446bb6b875dfe13f7f19fd8df1&level=14.452979327066432&proj=EPSG:3857

Kontaktinformasjon

Leder skytterlaget
Runar Glamsland
Skytterlagets adresse
v/ Arne Unander
Bregnesvingen 13
4790 LILLESAND
Bankkonto (premie)
73040600350
Bankkonto (drift)
28502185278
Org. nr
993815357
Innmelding
Bli medlem