Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

NROF Lister

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1896. 
NROF avdeling Lister omfatter kommunene Kvinesdal, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Hægebostad og Farsund. Faste skytetreninger på Knivsland skyteanlegg i Farsund kommune.
Formålet er å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder og fremmer medlemmenes kompetanse og aktive forhold til Forsvaret.
NROF er organisasjonen for alt befal og vervede fra alle forsvarsgrener, samt soldater på kontrakt i HVs Innsatsstyrker.
Forbundet legger opp til variert virksomhet som bygger opp under målsettingen og som er attraktiv for medlemmene. Virksomheten tar utgangspunktet i Forsvarets behov for reservister i dag og i fremtiden og grupperes innenfor kjerneområdene kompetanse, informasjon, militæridrett, samt kultur og tradisjon.

Kontaktinformasjon

Leder skytterlaget
Daniel Hagen
Skytterlagets adresse
Sundeveien 22
4550 FARSUND
Mobil
92013462
Bankkonto (premie)
30850702019
Bankkonto (drift)
30850702019
Org. nr
987607599
Innmelding
Bli medlem