Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Frende Cup - Stang- og felthurtig 2020
1. runde - Vestlandet 21. - 24. mai / 2. runde - Østlandet 5. - 8. august

Norgescupen i Stang- og felthurtig 2014

Velkommen til Norgescupen i Stang og felthurtig 2014.

NC-komiteen for Stang -og Felthurtig ønsker alle velkommen til å være med på HISTORIENS første Norgescup i Stang og Felthurtig.

Intensjon:

Intensjon med å arrangere NC i stang og felthurtig, er å skape en ”arena” for alle stang- og felthurtigskyttere i Norge. Denne vil igjen kunne gi en solid grobunn for økt satsing sportslig, rekruttering, stevnetilbud og bedringer på anleggssiden. Dette være seg både lokalt og regionalt. Summen av dette vil kunne være økt status for hurtigdisiplinene og rekrutteringen til DFS.  I tillegg vet man at hurtigskytingene er populære publikumsdisipliner fra LS (ref. NRK sine sendinger og seertall). Her ligger det et, til nå, beskjedent utnyttet rekrutteringspotensiale.

Vi håper at skytterne vil ta positivt i mot Norgescupen i 2014. Dette første "prøveåret" vil kanskje gi svar på om denne Cupen er "liv laga"? Kanskje ser vi starten på flere Norgescuper i DFS (felt, skogsløp, 15m).

Som skytter, vil ditt største bidrag til arrangørene, være så enkelt som å delta! 

Lykke til med skytingen!

mvh NC-komiteen for Stang- og felthurtigskyting