Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Frende Cup - Stang- og felthurtig 2020
1. runde - Vestlandet 21. - 24. mai / 2. runde - Østlandet 5. - 8. august

NC i Stang‐ og felthurtigskyting – prøveordning 2014

NC i stang og felthurtig ble vedtatt som prøveordning for 2014 av Skytterstyret.

Sak 108/2013   NC i Stang‐ og felthurtigskyting – prøveordning 2014 
Kurt Eirik Bekkevold og Roy Håkstad har fremmet forslag til Norges Skytterstyre om å gjennomføre en prøveordning med Norgescup i Stang‐ og felthurtigskyting i 2014. De legger opp til to stevnehelger i 2014, èn på Østlandet og èn i Nord‐Norge. De vil gjennomføre tre stevner hver helg.  

NC‐komiteens kommentar 
NC‐komiteen er positiv til initiativet. I sammenheng med at det eventuelt gjennomføres en Norgescup i Stang‐ og felthurtigskyting, bør det for senere år også vurderes å åpne for Norgescup i flere disipliner i DFS.  NC‐komiteen vil likevel understreke at det for år 2014 må gjøres uten administrativ og økonomisk støtte fra NC‐komiteen.     

Administrasjonens drøfting 
Administrasjonen er som NC‐komiteen positiv til initiativet fra Bekkevold og Håkstad om å innføre en Norgescup for Stang‐ og felthurtigskyting. Dette er også i tråd med Langtidsplanens punkt 9.4, som har som mål å gjøre disse disiplinene mer attraktive.  

En prøveordning med Norgescup i Stang –og felthurtigskyting må også sees i sammenheng med et ønske om å utvikle de andre skytedisiplinene i DFS, herunder også feltskyting generelt.   

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak: 
Etter søknad fra Kurt Eirik Bekkevold og Roy Håkstad, gir Norges Skytterstyre tillatelse til at det for 2014 blir arrangert en Norgescup i Stang‐ og felthurtigskyting som en prøveordning i regi av initiativtagerne. Initiativtagerne skal selv være ansvarlige for planlegging, gjennomføring, administrasjon, resultatlister, premiering og økonomi for Norgescupen. Markedsføring av arrangementene skjer i samarbeid med Skytterkontoret. Etter gjennomføringen i 2014 skal ordningen evalueres.   

Vedtak  
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.