Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Frende Cup - Stang- og felthurtig 2020
1. runde - Vestlandet 21. - 24. mai / 2. runde - Østlandet 5. - 8. august

Retningslinjer for Frende Cup Stang og felthurtig

Retningslinjer for kåring av Norgescupvinner i Stang – og felthurtigskyting.

1.     Målsetting
Norgescupen skal øke konkurransetilbudet med nasjonalt tilsnitt. Norgescupen skal være et synligøring - og markedsføringsarrangement for skyttersporten, samt fremme deltakelse blant militært personell.

Stevnene i Norgescup i Stang- og felthurtigskyting er åpen for klassene: junior,eldre junior, 1, 2, 3, 4, 5, V55, V65, V73, Åpen, AG3 og HK416.

2.     Administrasjon
Norgescupen administreres av samme komité som administrerer baneskytingen.

3.     Stevneopplegg
3.1  Organisering og turnus
1. og 2. runde for NC Stang- og felthurtig legges til samme tidspunkt og i geografisk nær beliggenhet av 1. og 2. runde for NC bane. Etter 1. og 2. runde er det arrangert seks norgescupstevner, i begge disipliner.

3.2  Skyteprogram
I felthurtig har hver skytter tre forsøk i hvert stevne, der beste tid er tellende. I Stangskyting har hver skytter ett forsøk. Skytingen gjennomføres i henhold til gjeldende regelverket i Skytterboka.

Følgende klasser kan konkurrere om å bli Norgescupvinner sammenlagt (alle klasser) i Stangskyting: junior, eldre junior, 1, 2, 3 ,4 ,5, V55, V65, V73 og AG3.

Følgende klasser kan konkurrere om å bli Norgescupvinner sammenlagt (alle klasser) i felthurtigskyting: junior, eldre junior, 1, 2, 3, 4, 5, V55, V65, V73, AG3 og HK416.

En skytter kan kun delta med ett våpen (Sauer, AG3/HK416) i Stangskyting, og kun ett våpen i felthurtigskytingen.

3.3  Kåring av sammenlagtvinner og rangering
Norgescupvinner i Stangskyting er den skytter som har flest treff etter fire tellende stevner. (Ved poenglikhet rangeres den skytter med høyest antall treff på ett enkeltstevne. Eks 34-33-32-30 går foran en med 33-33-33-30).

Norgescupvinner i felthurtigskyting er den skytter som har lavest tid på fire tellende stevner. (Ved lik tid rangeres den skytter med lavest tid på ett enkeltstevne, nest laveste tid etc.)

3.4  Medaljer og premiering
Det deles ut medaljer til de tre beste Stang- og felthurtigskyting på hvert stevne. Valør; en gylt og to sølv (uekte).

Sammenlagtpremiering (DFS sentralt):
Sammenlagtmedaljer i NC deles ut til de tre beste i Stang- og felthurtigskyting. Valør; gull, sølv og bronse (uekte).

Medalje til beste kvinne og beste skytter 20 år og yngre i Stang- og felthurtigskyting. Valør; sølv. (Uekte)

Premiering til de 10 beste sammenlagt i Stang- og felthurtigskyting.

I lagkonkurransen avgjøres beste skytterlag/militær avdeling sammenlagt i Stang- og felthurtigskyting.

Det lag med flest treff (fire av sju stevner) på Stangskytingen vinner lagskytingen. Laget med lavest tid (fire av sju stevner) sammenlagt i felthurtigskytingen vinner lagskytingen. De 3 beste på hvert lag teller automatisk. Det settes opp én vandrepremie på Stang og én på felthurtig. Et lag må ha 3 napp i vandrepokal for å vinne den til odel og eie.

3.5  Kunngjøring og tildeling av Norgescup
Kunngjøring om søknad om status som Norgescup på stevner skjer ved rundskriv til alle skyttersamlag og landsdelskretser. I denne kunngjøringen skal søknadsfrist, samt datoene og arrangørlandsdel for hver norgescuphelg være angitt. Rundskrivet skal inneholde henvisning til «Krav til arrangører av Norgescupstevner” fastsatt av Skytterkontoret.»

3.6  Jury
Norgescupkomiteen er jury for Norgescupen. På det enkelte NC-stevne etablerer den enkelte arrangør stevnejury.

4.     Stevneopplegg
4.1  Innbydelse 
Innbydelse til stevnet må offentliggjøres i forkant av påmelding, og arrangører av hver norgescuprunde får en fellesannonse i Skyttertidende gratis.

4.2  Påmelding
Det skal benyttes web-påmelding. Påmelding bør koordineres med NC baneskyting.

4.3  Innskudd
Premieinnskudd per øvelse er 40 kr, arrangementsavgift er 60 kr, pluss sentralt bestemt avgift til DFS (f.t. kr. 50).

4.4  Anbefalte avstander og vinkler
Det settes følgende «norm» til avstander i Stangskytingen:

Hold 1 småen: Minimum 120 meter, maks 150 meter.
Hold 2 ¼ figur: Minimum 220 meter, maks 250 meter.
Det lages også en skalert versjon av figurene som kan benyttes på 100 m og 200 m. Avstand blir da tilsvarende 125 m og 225 m.

Felthurtigskytingen:
Hold 1 småen: Minimum 90 m, maks 120 m.
Hold 2 småen: Minimum 100 m, maks 130 m.
Hold 3 ¼ figur: Minimum 150 m, maks 200 m.
Samlet total vinkel mellom 40 og 50 grader.

Avvik fra dette må godkjennes av NC komiteen.

4.5  Arrangementet
Norgescupstevnene skal gjennomføres etter gjeldende reglement i Skytterboka. Det legges vekt på betydningen av tilstrekkelig veimerking til arenaene, gjennomføring av skytingen, kontroll og vedlikehold av skivemateriell og ellers andre momenter som høver seg en god arrangør. Det vises her til «Krav til arrangør av NC i baneskyting.».

Regelverket
Norges Skytterstyre er ansvarlig for regelverket, og kan forandre det ved behov.