Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Frende Cup - Stang- og felthurtig 2020
1. runde - Vestlandet 21. - 24. mai / 2. runde - Østlandet 5. - 8. august

Superfinale

Om arrangøren(e) har kapasitet kan det arrangeres en ”superfinale” i både Stang og felthurtig.

Superfinalen arrangeres etter samme prinsipp som for disse finalene under Landsskytterstevnet. Hensikten med ”Superfinalene” er å få et avsluttende høydepunkt på stevnehelgen, med ekstra premiering på finalene. Finalen er ikke tellende for å oppnå poeng i Norgescupen, der gjelder kun innledende skyting på stevnene.

Superfinalen består av 16 deltakere på felthurtig (duellskyting) og 10 deltakere på Stang.

Felthurtigskyting

De 14 beste på felthurtig er kvalifisert for finalen. I tillegg har beste kvinne og junior fast  plass i finalen, til sammen 16 deltakere. Hvis en junior eller kvinne er blant de 14 beste,  går nr.15 inn i finalen. Hvis det både er en junior og ei kvinne blant de 14 beste, går også  nr.16 inn i finalen.

Stangskyting

De 8 beste på Stang er kvalifisert for finalen. I tillegg har beste kvinne og junior fast plass  i finalen, til sammen 10 deltakere. Hvis en junior eller kvinne er blant de 8 beste, går nr.9 inn i finalen. Hvis det både er en junior og ei kvinne blant de 8 beste – går da også nr.10 inn i finalen.

Kvalifisering

Kvalifiseringen til superfinalen, er ut i fra resultatene oppnådd på alle 3 Norgescup-stevnene gjeldende runde (stevnehelg). Dvs. at man må ha oppnådd resultat på alle 3 stevnene for å kunne kvalifisere seg til ”Superfinalene”.

Kvalifisering Stang

Resultatene legges sammen for alle 3 stevner. For eksempel har en skytter oppnådd følgende resultat: 22 tr. + 18 tr.+ 23 tr. = 63 treff er da resultatet som legges til grunn for kvalifiseringen. Hvis 2 eller flere skyttere på siste finaleplass har likt resultat – rangeres disse etter beste enkelt resultat, nest beste og 3. beste resultat. Ved fortsatt likhet rangeres det etter sum treff langhold - korthold.

Kvalifisering felthurtig

Resultatene legges sammen for alle 3 stevner. For eksempel har en skytter oppnådd følgende resultat: 9,80 sek + 11,23sek + 10,05 sek = 31,08 sek. Hvis 2 eller flere har likt resultat – rangeres disse etter beste enkelt resultat, nest beste og 3. beste.

Finaleavvikling

Felthurtigfinalen avvikles som duellskyting etter samme modell som for LS.
Stangfinalen avvikles etter samme modell som for LS. Alle 10 skytterne får skyte begge hold i finalen. Det rangeres etter hold 1 (langhold), der den med dårligst utgangspunkt starter skytingen på hold 2 (korthold). Hvis 2 eller flere skyttere deler 1. plassen, skal det skytes om begge hold til man har kåret en vinner.

Det blir egen premiering på ”Superfinalen” for begge disipliner.