Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Nammo-cup felt

Nammo-cup felt er en landsdekkende konkurranse i feltskyting for alle klasser i DFS, som avsluttes 30. mai 2021. Alle resultater her!

Viktig:

  • Pass på at dere følger lokale smittevernbestemmelser! Flere steder i landet er det pr nå ikke tillatt å gjennomføre Nammo-cup felt. Finn hvilke smittevernregler som gjelder dere her.
  • Stevnenavnet må inneholde «Nammo-cup felt», samt navn på arrangørlag. F. eks.: «Nammo-cup felt Urskog».
  • Siste frist for registrering av resultater er søndag 30. mai kl 21:00!


 

Hva er Nammo-cup felt?

Dette er en felt-korrespondanseskyting for alle klassene i DFS. Det er ikke et offisielt mesterskap, men et konkurransetilbud som har som mål å sette i gang lagsaktiviteten ute i skytterlagene. Vi oppfordrer alle lag til å mobilisere sine skyttere i alle klasser til å være med på Nammo-cup!

Resultater:

Resultater fra NAMMO-cup finner du her.

Disse vant fine feltvesker i premie.

Saker i Norsk Skyttertidende:
Hovedsak - Individuelle vinnere
Lagskytinger
Disse vant flotte feltvesker

 

Hvem kan delta?

Skyttere i alle DFS-klasser kan være med. Det er kun mulig å delta i én klasse per skytterID. Har du en militær skytterID i tillegg til din sivile, kan du delta både sivilt og militært. Det skal skytes på hjemmebane, og skytingen skal gjennomføres på et arrangement som kun er åpent for lagets medlemmer. Skytterlag kan arrangere i samarbeid med andre lag innenfor gjeldende smittevernregler. Skytterlag som ønsker å være med må minimum arrangere finfelt.

Lagskyting

Det legges opp til flere typer lagskytinger, og tanken bak dette er å motivere skytterlagene til å få med flest mulig skyttere i flest mulige klasser. Skytterlagene skal ikke plukke ut hvilke skyttere som skal være med på de ulike lagene. Det gjøres automatisk i systemet.
Det kan bli endringer i oppsettet av lagskytingene, men vi jobber med å få på plass følgende lagkonkurranser:

Nammo-cup-laget:
4 skyttere, den beste skytteren fra hver av gruppene:
Gruppe 1: R, ER og J
Gruppe 2: V65, V73 og NV
Gruppe 3: Kl. 1, 2, AG3, HK416 og kikkertklassen
Gruppe 4: Kl. 3, 4, 5, V55 og EJ

Ungdomslaget:
3 beste skyttere tilhørende enten klasse R, ER eller J. 

Seniorlaget:
3 beste skyttere fra klassene 3 – 5, V55 og EJ.

Breddelaget:
2 beste skyttere fra klassene NV, 1 og/eller 2.  

Veteranlaget:
2 beste skyttere fra klassene V55, V65 og V73.

Kikkertlaget:
2 beste skyttere som deltar i kikkertklassen.

Militærlaget:
2 beste skyttere tilhørende klasse AG3 og/eller HK416.

Hvor skal man skyte?

Det skal skytes på hjemmebane, og skytingen kan gjennomføres enten på skytterlagets baneanlegg eller i et feltterreng om skytterlaget har det. Arrangementet er kun er åpent for lagets medlemmer.
Husk at skytingen skal foregå iht. instruks for den enkelte skytebane, hvis ikke må det på forhånd innhentes godkjenning fra Politiet.

Hva slags program skal skytes?

Generelt anbefales det innskyingshold både på finfelt og grovfelt.

Program finfelt:

Hold

Figur

Skytestilling

1

Tønne

Liggende

2

Mini 1/3

Junior kne, resten liggende

3

C15

Liggende

4

1/10

Junior kne, resten liggende

5

Prisme

Liggende

Skytetiden er 2 minutter på alle hold. Merk at siktekanten ikke skal telle som treff.

Program grovfelt:

Hold

Figur - avstand
(velg ett av alternativene for hvert hold)

Skytestilling

1

C25 - avstant minst 200m

C20 - avstand minst 160m

C35 - avstand minst 300m

Liggende

2

1/8 - avstand minst 200m

1/10 - avstand minst 100m
(finfeltfigur uten siktekant)

1/4 - avstand minst 260m

Liggende

3

Småen - avstand minst 200m

Minismåen - avstand minst 100m
(finfeltfigur uten siktekant)

B65 - avstand minst 400m

Knestående
(ligg for kl. 1)

4

1/6 - avstand minst 200m

1/10 - avstand minst 130m
(finfeltfigur med siktekant)

1/4V - avstand minst 300m

Knestående
(ligg for kl. 1)

5

13x40 stripe H eller V - avstand minst 200m

10x30 stripe H - avstand minst 160m

S25 H - avstand minst 320m

Liggende

Skytetiden er 1 minutt på alle hold.
Merk at det er mulig å gjennomføre alle hold på 200 meter.

 

Grovfelt for klasse AG3, HK416 og kikkertklassen:

Hold

Figur - avstand
(velg ett av alternativene for hvert hold)

Skytestilling

1

C50 - avstant 200m

C40 - avstand minst 160m

B100 - avstand minst 300m

Liggende

2

1/3 - avstand minst 200m

1/8 - avstand minst 100m

B65 - avstand minst 260m

Liggende

3

B45 - avstand minst 200m

Småen - avstand minst 100m

B100 - avstand minst 400m

Liggende

4

1/4V - avstand minst 200m

1/6 - avstand minst 130m

B100 - avstand minst 300m

Liggende

5

S25 V - avstand minst 200m

C30 - avstand minst 160m

B65 - avstand minst 320m

Liggende

Skytetiden er 1 minutt på alle hold.
Merk at denne konkurransen vil telle som treningsskudd for storviltjegere.

 

I regi av skytterlaget og med standplassleder

Skytingen skal organiseres av skytterlaget, og det skal gjennomføres med standplassleder og med skytetider iht. programmet (finfelt 2 min, grovfelt 1 min).

Påmelding:

Du melder deg på via ditt lokale skytterlag. Ta kontakt med dem. 

Når skal det konkurreres?

Nammo-cup felt arrangeres i tidsperioden onsdag 5. mai til og med søndag 30. mai. Alle resultatene må være registrert i Mitt DFS innen 30. mai klokken 21:00.

Hva koster det å være med?

Det er gratis å delta.

Premiering:

Ettersom det er gratis å delta er det ingen ordinær premiering. Men vi har likevel en del fine premier på lur... Vi har spesialdesignet feltvesker av ypperste kvalitet, produsert i Norge.
Avhengig av deltakerantallet i klassen, vil vi dele ut en til tre premier til de beste i alle klasser (unntatt NU). Det samme gjelder i alle lagskytingene. I klasse NU og ellers i andre klasser, så blir det mange uttrekkspremier.
Det blir også mange uttrekkspremier til skytterlag som er med.
Det er kun mulig å vinne én feltveske per skytter.

Hvordan opprettes stevnet?

Dere oppretter et felles stevne for finfelt og grovfelt i Mitt DFS.Det som er viktig når dere oppretter stevnet er følgende: 

  • Stevnenavn: Nammo-cup felt «skytterlagsnavn»
  • Stevnetype: Felt
  • Stevnebeskrivelse: Nammo-cup felt

Det skal se slik ut:

Hvordan registreres resultater?

Vi har oppdatert Mitt DFS slik at dere nå kan legge inn alle resultatene manuelt. XML-fil trengs ikke.
Manuell registrering gjøres ved å velge fane ”5. Manuell reg. av res.” i stevneoppsettet (se bildet over). Søk opp navn og legg inn resultat. Deretter trykker du på lagre-knappen. Da er skytterens resultat registrert, og skytterens resultat er med i konkurransen. Dere trenger ikke sende inn noe mer, og de ulike lagskytingene vil oppdateres automatisk.

 

Spørsmål?