Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Nammo-cup-tips

Noen praktiske tips om bruk av permanente 100- og 200m baner til feltskyting under Nammo-cup.

Dato: 10. mai 2021

Feltstevner på papp krever noe mer rigging og tilrettelegging enn eksempelvis konkurranser i bane- og 15m skyting. Det gjør nok terskelen noe høyere for å arrangere slike konkurranser. Derfor er det viktig å kunne redusere noe av de praktiske forberedelsene for å gjøre det mer overkommelig å tilrettelegge og arrangere.   

Gjør det enkelt

Det er også ett av hovedkonseptet med Nammo-cup felt, det skal være et relativt enkelt arrangement som lag flest kan gjennomføre på sine bane-områderDet er i denne sammenheng viktig at all skyting foregår iht. baneinstruks for anlegget, noe som for mange anlegg sin del vil si at det kun er de permanente kulenedslagene på 100 og 200m som kan benyttes. Alternativet kan det innhentes midlertidig godkjenning fra Politiet.  

Stadig flere baner bygges uten anvisergraver, noe som gjør bruk av eksisterende kulefang noe mer utfordrende ved at skivene ikke kan senkes nedOm man ikke ønsker å kjøpe egne feltfronter er det et tips å montere feltfigurer av papp på frontene til de elektroniske baneskivene. Har man softwear for feltskivene kan man i tillegg kalibrere skivene og benytte elektronisk anvisning. For lag flest er nok det enkleste å benytte skivene som stativer og anvise manuelt. Skivene vil ikke ta skade av dette såfremt man ikke plassere feltskiven ut mot kanten, det vil kun være gummislitasje på vanlig måte som under baneskyting.  

Det er flere måter som feltskivene kan monteres på skivefronter. Det beste er om man har noen kasserte fronter som man kan lime opp feltblinkene permanent på. På skivefronter som skal gjenbrukes til baneskyting etterpå bør lim unngås, men tape i samme farge som bakgrunnene fungerer greit for en kort periode (forutsatt tørre skiver og fronter)Bruk av treplater på eller rett foran skivefronten bør unngås da dette kan gi fliser og tresplinter som treffer skiven og i verste fall trenger inn 

Noen enkle tips til oppsett av feltfigurer

Vi tar også gjerne imot tips om andre gode og praktiske løsninger, gjerne med bilde, så legger vi det ut fortløpende i denne artikkelen.   

Bilde1.jpg

Matt tape

Figuren kan festes med tape til frontskiven. Her er det brukt maskeringstape i tilnærmet samme farge som bakgrunnen. Tape/figur bør fjernes relativt raskt for å unngå utfordringer med å løsne tapen om fronten skal tilbakeføres til baneskyting.

Bilde2.jpg

Ikke blank tape

Unngå om mulig å benytte tape som kan forstyrre siktebildet. Det gjelder all blank tape om det blir sol direkte på skiven, noe som vil kunne gi kraftig gjennskinn i den blanke tapen.

Bilde3.jpg

Dobbeltsidig tape (1 av 2)

Bruk av dobbeltsidig tape er et godt alternativ.  Husk at bruk av tape er en midlertidig løsning som verken er robust over tid eller for eventuell vind.

Bilde4.jpg

Dobbeltsidig tape (2 av 2)

Bruk av dobbeltsidig tap gir et rent siktebilde

Bilde5.jpg

Ekstra bakgrunn

Når figuren er mindre enn banesikteblinken må man montere den på en ekstra bakgrunn, som så monteres på skivefronten.

Bilde6.jpg

Med lastestrikk alt 1

I dette eksemplet er det benyttet skive av kanalplast. Skiven er montert inn under topplisten på skiven med lastestrikker nede som holder skiven på plass. Dette er en sårbar løsning i tilfelle vind. Plasseringen er i tillegg litt uheldig da feltblinken står relativt høyt i forhold til skivens senter.

 

Bilde7.jpg

Med lastestrikk alt 2

Her er kanalplastskiven festet med lastestrikker som går rundt på skivens bakside oppe og nede. Det er lagd et lite hull i hjørnene på kanalplasten for å feste strikkene. Bruk av lastestropper bør unngås pga. at jekken (strammeordningen) er i stål.

Bilde8.jpg

Med brakett (1 av 3)

Her er skiven (av kanalplast) montert på en hjemmelagd «brakett som tres over skivetoppen. I nedkant er montert en list med strikker som går rundt listen og under selve skiven. Dette er en løsning som er godt egnet for gjenbruk.  

Bilde9.jpg

Brakkett (2 av 3)

Braketten i øverkant tres over skiven med «to ører» i bakkant som holder den på plass.

Bilde10.jpg

Brakkett (3 av 3)

Braketten vist fra siden