Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Krav til arrangører av Frende Cup

Krav til arrangører av Frende Cup (Norgescup)

 Arenaene:

 • Det er viktig at arenaene som skal brukes har god kapasitet.
 • For runde 1 og runde 2 stilles det krav om 15 skiver på 200-300 meter.
 • For runde 3 aksepteres det arenaer med lavere kapasitet.
 • Det skal ikke være for lang avstand mellom arrangørene i hver runde.
 • Arenaene skal ha omkledningsrom.


Infrastruktur:

 • Arenaene må ha gode parkeringsmuligheter. Dette gjelder spesielt arenaer som benyttes under 2. runde og arrangører av seedede lag. 
 • Arenaene må ha telefonforbindelse. Dersom det ikke er lagt opp for fasttelefoni, må arenaene har god mobiltelefondekning.
 • Arenaene må ha lagt til rette for IT-infrastruktur/nettverksløsinger for overføring av live-visning og publisering av resultater på web. (Evt. streamingtjenester) 
 • Elektronikk og andre tekniske løsninger må sikres gjennom gode og tilstedeværende reserveløsninger.
 • Det må være overnattingsmuligheter i regionen hvor arrangementene finner sted.


Arrangementstekniske forhold:

 • Arrangørene må ha erfaring i å arrangere større, åpne stevner.
 • Arrangørene skal ha mulighet til å presentere fortløpende resultater på internett.
 • Alle arrangørene må sørge for å ha nettverksløsninger for ”live-visning”.
 • Sammenlagtliste og resultater skal være tilgjengelig fra DFS’ hjemmeside (www.dfs.no).
 • Arrangørlagene av hver runde skal presentere hverandres resultater.
 • Arrangørene skal i god tid før stevnene orientere lokale mediebedrifter (lokalaviser, nærradio, nær-tv) om begivenheten. Mediebedrifter som ønsker å være tilstede under begivenheten skal gis gode arbeidsforhold på arenaene. Det forutsettes imidlertid at bestemmelsene i Skytterboka kap 8.120 om sikkerhet følges, spesielt henvises det til kap 8.133 om pressefotografer på standplass.
 • Arrangørene av hver runde oppretter og samarbeider om en felles hjemmeside (Grasrot) for den aktuelle runden.


Speakertjeneste:

 • Dette er viktig for å få til en positiv ramme rundt arrangementet.
 • Arrangørene som har stevnene med seeding eller en form for finaleavvikling må konferere med Skytterkontoret før tilbud om speakertjeneste innhentes.