Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skytingens Dag 2021

Skytingens Dag 2021 - 16. mai.

På grunn av koronapandemien som har rammet Norge og verden forhøvrig blir også 2021 et spesielt år i forhold til organisert aktivitet. Hold dere oppdatert på utviklingen, og regler i forhold til tiltak og aktivitet her: Informasjon om koronapandemien.- Skytterbokas punkt 12.170 Skytingens Dag 

Norges Skytterstyre fastsetter en dag i året til arrangementet «Skytingens Dag» i skytterlagene som et markedsførings- og rekrutteringstiltak i DFS. Det er fritt opp til skytterlagene å avholde Skytingens Dag på et annet tidspunkt enn fastsatt av Norges Skytterstyre. Det gis anledning til å arrangere andre stevner på Skytingens Dag. -Det frivillige Skyttervesen 

         - "Best på skyteaktiviteter og våpenkultur!"

"Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig."

Siden 1954 har Skytingens Dag blitt arrangert som en årlig markedsførings- og rekrutteringsdag i skytterlagene. I mange år var dette noe svært mange skytterlag lagde gode opplegg rundt, og den første tiden var det registrert ca. 20 000 deltakere årlig.

Skytingens Dag skal være dagen da organisasjonen synliggjør seg selv i lokalmiljøet. Her skal mulige støttespillere fra Forsvaret, næringslivet, kommune og publikum generelt bli gitt grunnleggende informasjon angående vår organisasjon.

Langtidsplanen for Det frivillige Skyttervesen legger fokus på økt aktivitet og synliggjøring av DFS, spesielt i forhold til sentrale myndigheter, samfunnsoppgaver og vår relevans for Forsvaret.

Det frivillige Skyttervesen har gjennom sin virksomhet ivaretatt flere roller som vi ikke alltid fremhever i så stor grad, og Skytingens Dag er arenaen for å minne oss selv og andre om hva DFS som organisasjon omfatter:

  • Samarbeid med Forsvaret
  • Ungdom og rekruttering
  • Utdanning og kompetanse
  • Arrangement- og anleggsutvikling
  • Samfunnsaktør

 
DFS har videre forankret sin virksomhet i tre kjerneverdier:

  • Forsvarsbygger
  • Folkesport
  • Forbilde


Det frivillige Skyttervesen ble opprettet med virkning fra 1. juli 1893 etter vedtak i Stortinget 30. juli i 1892. DFS, med sine skytterlag, har siden den gang vært en viktig kulturbærer i samfunnet. I tillegg til sitt bidrag til Forsvaret, har DFS drevet opplæring av generasjoner med ungdommer og derved formidlet gode holdninger i forhold våpenbruk. DFS har derigjennom gitt sitt bidrag til at Norge er trygt og godt land å bo i.

I forbindelse med Skytingens Dag kan skytterlagene gjerne benytte lokale begivenheter og aktiviteter til å synliggjøre organisasjonen. Benytt også muligheten til samarbeidsprosjekter sammen med det lokale Forsvaret og/eller HV til en felles markering på Skytingens Dag.

La oss sammen gjøre Skytingens Dag til en stor begivenhet og skape lokale tradisjoner i forbindelse med arrangementet.

Materiellbestilling er tilgjengelig via vår "Nettbutikk" på www.dfs.no/salg, og vi ber skytterlagene bestille materiell minst 3 uker i forkant av arrangementet.Materiellbestilling er tilgjengelig via Salgsavdelingens nettbutikk, og av hensyn til kostnader ved utsendelse (ekspresspakker utgjør en betydelig kostnadsfaktor) skal alle skytterlag bestille materiellet minst 3 uker i forkant av arrangementet. Overholdes ikke denne fristen kan det heller ikke forventes at materiellet er fremme i tide til arrangementet.