Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Intensjonen med Skytingens Dag

"Skytingens Dag er en dag hvor skytterlagene skal benytte anledningen til å markedsføre og synligjøre seg i lokalsamfunnet..."

Langtidsplanen 2016-2020 - utdrag - pkt 5.5:

Mål: Revitalisere Skytingens Dag som en arena for profilering og markedsføring. Strategi: Skytingens Dag er et profileringstiltak som kan gjennomføres i flere skytedisipliner for å oppnå større synlighet.

Tiltak:

  1. Norges Skytterstyre skal gjennomgå konseptet for Skytingens Dag, der det blant annet skal vurderes alternative gjennomføringer for å skape mest mulig aktivitet og synlighet. 
  2. Bedre markedsføring for å få økt oppslutning om Skytingens Dag. 
  3. Personlige invitasjoner til politikere og myndighetspersoner.


Medansvar
: Samlagene og skytterlagene


12.170 Skytingens Dag
En søndag i året arrangeres Skytingens Dag i skytterlagene som et markedsførings- og rekrutteringstiltak i DFS. Datoen for Skytingens Dag fastsettes av Norges Skytterstyre. Det er ikke anledning til å arrangere andre stevner på Skytingens Dag. Skytterlagene gis anledning til å avholde Skytingens Dag på et annet tidspunkt enn fastsatt av Norges Skytterstyre.


Utdrag fra rundskriv fra Norges Skytterstyre:
"Skytingens Dag er en dag hvor skytterlagene skal benytte anledningen til å markedsføre seg mot lokalsamfunnet. Det være seg mot innbyggerne generelt, politikere, Forsvaret og andre som bør kjenne til hva skytterlaget bedriver gjennom året. Skytingens Dag er selvfølgelig også en mulig rekrutteringsdag for å få nye skyttere til laget.

Det er imidlertid av aller største viktighet at Skytingens Dag beholdes som en stevnefri dag, og at man ikke benytter dennne dagen til andre stevner i samlaget.

Skytingens Dag er aktualisert som markedføringsdag for DFS gjennom vår prioriterte informasjonsstrategi som alle skytterlag har fått tilsendt. At alle skytterlag planlegger og gjennomfører skytingens dag er derfor avgjørende for å vise vår organisasjons styrke over hele landet."

 

Lykke til med arrangementet "Skytingens Dag".