Førjulstreffen

Arrangør: Moss og Våler Skytterlag Se stevneinfo

Du må logge inn for å melde deg på.

Påmeldingsperioden er avsluttet.

INNE - Innendørs (torsdag - 30.11.2017)
Skive Navn Skytterlag Klasse Kjønn Merk. Status
17:30
1 Bengt Næss Hafslo Skyttarlag V55 M Opptatt
2 Per Atle Fredheim Hafslo Skyttarlag V55 M Opptatt
3 Arvid Skjerven Hafslo Skyttarlag V65 M Opptatt
4 Reidar Hestetun Tønjum Skytterlag V55 M Opptatt
5 Bjarne Sandvik Knipenborg Skyttarlag V55 M Opptatt
6 Ludvig Indrebø Farnes Skyttarlag V73 M Opptatt
7 Ledig
8 Robert Larsen Skjeberg Skytterlag V73 M Opptatt
18:00
1 Gunnar Amundsen Torsnes Skytterlag V73 M Opptatt
2 Jan Jansen Buer/kornsjø Skytterlag V55 M Opptatt
3 Christer Malm Oslo Østre Skytterlag V55 M Opptatt
4 Ketil Næss Fredrikstad Skytterlag 5 M Opptatt
5 Kay Pettersen Frogn og Drøbak Skytterlag V55 M Opptatt
6 Magnar Isene Førde Skyttarlag V55 M Opptatt
7 Harald Englund Søgne Skytterlag V73 M Opptatt
8 Rolf Johannes Fjeldstad Aas Skytterlag V73 M Opptatt
18:30
1 Olav Ambjørnrud Kråkstad Skytterlag V65 M Opptatt
2 Jon Arne Eie Kråkstad Skytterlag V73 M Opptatt
3 Ledig
4 Gaute Grøterud Sigdal Skytterlag ER M Opptatt
5 Tor-Erik Iversen Melbo Skytterlag 5 M Opptatt
6 Eskil Grøterud Sigdal Skytterlag R M Opptatt
7 Amund Iversen Hobøl Skytterlag 5 M Opptatt
8 Ledig
19:00
1 Tor-Arne Solbakken Rygge Skytterlag 5 M Opptatt
2 Andrea Solend Spydeberg Skytterlag R K Opptatt
3 Ken Solend Spydeberg Skytterlag 1 M Opptatt
4 Ole G. Øfstaas Spydeberg Skytterlag V73 M Opptatt
5 Svein Erik Strand Rødvik Frogn og Drøbak Skytterlag NV M Opptatt
6 Ledig
7 Per Arne Tollerud Hobøl Skytterlag V65 M Opptatt
8 Mathilde Kindem Sundsaasen Ski Skytterlag R K Opptatt
19:30
1 Erik Tobias Sæther Frogn og Drøbak Skytterlag NU M Opptatt
2 Otto Bryhn Røyken og Hurum Skytterlag V55 M Opptatt
3 Arne Andersrød Skjeberg Skytterlag V55 M Opptatt
4 Emil Svärd Skjeberg Skytterlag R M Opptatt
5 Julianne Skallerud Brekke Skjeberg Skytterlag R K Opptatt
6 Anders Bryhn Røyken og Hurum Skytterlag 3 M Opptatt
7 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum Skytterlag 5 M Opptatt
8 Vetle Andreas Tollefsrød Kubberød Frogn og Drøbak Skytterlag R M Opptatt
20:00
1 Jan-Erik Foss Østre Bærum Skytterlag V73 M Opptatt
2 Ledig
3 Toralf Årdal Jølster Skyttarlag V73 M Opptatt
4 Magnar Molland Sogndal Skyttarlag V73 M Opptatt
5 Ledig
6 Bjørn Myrset Elverum Skytterlag V55 M Opptatt
7 Ledig
8 Ledig
20:30
1 Ledig
2 Kine Saksæther Andersen Degernes Skytterlag R K Opptatt
3 Leon Fosser Degernes Skytterlag R M Opptatt
4 Mathilde Ringsrød Fredrikstad Skytterlag ER K Opptatt
5 Veronica Sandtangen Fredrikstad Skytterlag 4 K Opptatt
6 Joakim Grambo Tangen Degernes Skytterlag R M Opptatt
7 Ledig
8 Ledig
21:00
1 Ledig
2 Ledig
3 Ledig
4 Jon Gultvedt Aas Skytterlag 3 M Opptatt
5 Ledig
6 Yngve Larring Ski Skytterlag 3 M Opptatt
7 Ledig
8 John Arne Stenberg Aas Skytterlag 5 M Opptatt