Vårstevnet 2017

Arrangør: Sørskogbygda Skytterlag

Du må logge inn for å melde deg på.

Påmeldingsperioden er avsluttet.

BANE - 100 m (lørdag - 06.05.2017)
Skive Navn Skytterlag Klasse Kjønn Merk. Finkaliber Status
09:00
1 Martin Myhre Elverum Skytterlag R M Opptatt
2 Ledig
3 Ledig
4 Ledig
5 Ledig
6 Ledig
7 Ledig
8 Leif Grøndahl Løiten Skytterlag V73 M L Opptatt
09:40
1 Terje Mikalsen Tangen Skytterlag V73 M Opptatt
2 Tille Skogsrud Tangen Skytterlag V65 M Opptatt
3 Arne Helseth Tangen Skytterlag V65 M Opptatt
4 Ledig
5 Ledig
6 Ledig
7 Ledig
8 Ledig
10:20
1 Sigurd Opsahl Gjermshus Nord-Odal Skytterlag J M Opptatt
2 Jens Olav Lindberg Nord-Odal Skytterlag ER M Opptatt
3 Ledig
4 Ledig
5 Ledig
6 Jens Olsrud Østli Tangen Skytterlag R M Opptatt
7 Andre Sletli Tangen Skytterlag R M Opptatt
8 Stine Sletli Tangen Skytterlag ER K Opptatt
11:00
1 Oddleif Drevsjømoen Fjeld Skytterlag V73 M Opptatt
2 Ledig
3 Ledig
4 Ledig
5 Åge Sætre Løiten Skytterlag V65 M Opptatt
6 Arne Olav Bekkemellem Gjøvik og Brusveen Skytterlag V65 M Opptatt
7 Wiggo Melbye Roverud Skytterlag V65 M Opptatt
8 Åge Steinslett Fåberg Skytterlag V65 M Opptatt
11:40
1 Karstein Skundberg Tynset Skytterlag V73 M Opptatt
2 Ledig
3 Terje Hågensen Stange og Romedal Skytterlag V65 M Opptatt
4 Arild Bratvoldsengen Stange og Romedal Skytterlag V73 M Opptatt
5 Anton S Bratvoldengen Stange og Romedal Skytterlag R M Opptatt
6 Knut G Lundsbakken Stange og Romedal Skytterlag V65 M Opptatt
7 Johnny Foss Stange og Romedal Skytterlag V73 M Opptatt
8 Oddvar Grønlien Stange og Romedal Skytterlag V73 M L Opptatt
12:20
1 Finn Tøraasen Jordet og Tenaasen Skytterlag V73 M Opptatt
2 Per Ola Engernes Eidet Skytterlag V73 M Opptatt
3 Ledig
4 Arvid Hegg Jordet og Tenaasen Skytterlag V73 M Opptatt
5 Elias M. Aas Trysil Skytterlag ER M Opptatt
6 Gunnar Skjæret Jordet og Tenaasen Skytterlag V73 M Opptatt
7 Pål Finstad Øvre Rendal Skytterlag V73 M Opptatt
8 Bernt Rønningen Fåberg Skytterlag V73 M Opptatt
13:00
1 Torbjørn Halvorsen Øvre Rendal Skytterlag V65 M L Opptatt
2 Halvor Berger Bjørnen (Østerdal) Skytterlag V73 M Opptatt
3 Agnes Christophersen Lismarken Skytterlag R K Opptatt
4 Jørgen Brukstuen Lismarken Skytterlag EJ M Opptatt
5 Sander Harildstad Lismarken Skytterlag ER M Opptatt
6 Iver Nordvik Brumunddal Skytterlag J M Opptatt
7 Oddvar Smedbakken Bjørnen (Østerdal) Skytterlag V73 M Opptatt
8 Amund Wardberg Høiby Lismarken Skytterlag ER M L Opptatt
13:40
1 Trond Sætre Trysil Skytterlag V73 M Opptatt
2 Rolf Lutnæs Trysil Skytterlag V73 M Opptatt
3 Einar Grue Tynset Skytterlag J M Opptatt
4 Kjell Vestmo Trysil Skytterlag V65 M Opptatt
5 Aage Nordhagen Brumunddal Skytterlag V73 M Opptatt
6 Per Olav Faldbakken Stange og Romedal Skytterlag V65 M Opptatt
7 Knut Nordnes Nordskogbygda Skytterlag V65 M Opptatt
8 Karsten Kjernåsen Trysil Skytterlag V65 M L Opptatt
14:20
1 Ove Evensen Lismarken Skytterlag V65 M Opptatt
2 Lars Kristian Skredderstuen Søndre Land Skytterlag ER M Opptatt
3 Halvor Einarsrud Knutsen Søndre Land Skytterlag ER M Opptatt
4 Jan Andreas Skredderstuen Søndre Land Skytterlag J M Opptatt
5 Julie Marie Grimsbø Søndre Land Skytterlag J K Opptatt
6 Finn Olav Nordli Tingelstad Skytterlag V65 M Opptatt
7 Ørjan Ringen Gustavsen Søndre Land Skytterlag ER M L Opptatt
8 Andrea Svendsberget Åmot Skytterlag J K Opptatt
15:00
1 Jostein Kjernli Østre Gausdal Skytterlag J M Opptatt
2 Thor Erik Storholm Osen Skytterlag (østerdal) V73 M Opptatt
3 Arnold Olsen Osen Skytterlag (østerdal) V73 M Opptatt
4 Lars Jota Osen Skytterlag (østerdal) V73 M Opptatt
5 Kjersti Johanne Sjøli Løiten Skytterlag J K Opptatt
6 Otilie Øverås Jordet og Tenaasen Skytterlag NU K Opptatt
7 Pernille Vesterhaug Jordet og Tenaasen Skytterlag NU K Opptatt
8 Eline Øverås Jordet og Tenaasen Skytterlag R K Opptatt
15:40
1 Amund Rønningen Brumunddal Skytterlag ER M Opptatt
2 Ruben Myrset Elverum Skytterlag ER M Opptatt
3 Ledig
4 Marte Marie Engebretsgård Åsheim Skytterlag ER K Opptatt
5 Ingeborg Engebretsgård Åsheim Skytterlag R K Opptatt
6 Aurora Beate Myrset Elverum Skytterlag ER K Opptatt
7 Jan Einar Kristiansen Jordet og Tenaasen Skytterlag NU M Opptatt
8 Henrik Norstad Jordet og Tenaasen Skytterlag NU M Opptatt
16:20
1 Alfred Wagenius Østre Bærum Skytterlag V73 M Opptatt
2 Arne Molberg Våler Skytterlag V73 M Opptatt
3 Håkon Verket Våler Skytterlag ER M Opptatt
4 Ingmar Østeberg Våler Skytterlag ER M Opptatt
5 Emma Grønaker Surèn Våler Skytterlag NU K Opptatt
6 Maren Jule Våler Skytterlag NU K Opptatt
7 Oddvar Bjerktun Åslia Skytterlag V73 M Opptatt
8 Ledig