Ungdomsstevnet i Numedal

Arrangør: Rollag og Veggli Skytterlag Se stevneinfo

Du må logge inn for å melde deg på.

Påmeldingsperioden er avsluttet.

18:00
Skive
1

Inga Marie Hanserud

Jondalen Skytterlag - ER (K)

2

Jørgen Sandbæk Bondal

Flesberg Skytterlag - ER (M)

3

Sindre Kofstadmoen

Flesberg Skytterlag - NU (M)

4

Jon Amund Kvamsdal Hansen

Flesberg Skytterlag - NU (M)

5

June Sandbæk Bondal

Flesberg Skytterlag - R (K)

6

Viel Flaget Dalergaarden

Flesberg Skytterlag - NU (K)

7

Eirik Garaas

Flesberg Skytterlag - NU (M)

8

Vanja Sandemo

Flesberg Skytterlag - NU (K)

9

Henning Hjallen

Kongsberg Skytterlag - ER (M)

18:30
Skive
1

Marcus Sørfosbog Hansen

Flesberg Skytterlag - R (M)

2

Johannes Løkseth

Flesberg Skytterlag - NU (M)

3

Maren Holtan Rasmussen

Flesberg Skytterlag - ER (K)

4

Jonas Wibe

Flesberg Skytterlag - ER (M)

5

Anne Aamodt

Flesberg Skytterlag - ER (K)

6

7

8

Håvard Garaas

Flesberg Skytterlag - ER (M)

9

Niri August Kvalstad

Flesberg Skytterlag - R (M)

19:00
Skive
1

2

3

4

5

6

7

8

9

19:30
Skive
1

Andreas Kjønstad Halvorsen

Flesberg Skytterlag - R, Finkaliber (M)

2

Adelen Bogen Bakke

Fiskum Skytterlag - ER (K)

3

Simon Tveiten

Rollag og Veggli Skytterlag - NU, Finkaliber (M)

4

Hans Kristian Wårviken

Rollag og Veggli Skytterlag - NU, Finkaliber (M)

5

Emil Anton Hoff

Rollag og Veggli Skytterlag - NU, Finkaliber (M)

6

Martin Rydgren Toeneiet

Rollag og Veggli Skytterlag - NU, Finkaliber (M)

7

Matias Jensen Henriksen

Rollag og Veggli Skytterlag - NU, Finkaliber (M)

8

Mads Rydgren Toeneiet

Rollag og Veggli Skytterlag - J, Finkaliber (M)

9

Nicolai Vagle

Rollag og Veggli Skytterlag - NU, Links, Finkaliber (M)