Østerdalssmellen, Trysil

Arrangør: Trysil Skytterlag Se stevneinfo

Du må logge inn for å melde deg på.

Påmeldingsperioden er avsluttet.

09:00
Skive
1

Finn Tøraasen

Jordet og Tenaasen Skytterlag - V73 (M)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09:40
Skive
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10:20
Skive
1

Trond Sætre

Trysil Skytterlag - V73 (M)

2

Rolf Lutnæs

Trysil Skytterlag - V73 (M)

3

4

5

6

7

8

9

10

Karsten Kjernåsen

Trysil Skytterlag - V73, Links (M)

11:00
Skive
1

Mats Glomsaas

Søndre Odalen Skytterlag - EJ (M)

2

Jørn Strypet

Alvdal Skytterlag - J (M)

3

4

5

6

7

Henrik Embretsen

Åsnes Skytterlag - J (M)

8

Sofia Fallås

Åsnes Skytterlag - J (K)

9

10

11:40
Skive
1

2

Terje Mikalsen

Tangen Skytterlag - V73 (M)

3

4

5

6

7

8

9

10

12:20
Skive
1

Rolv Baadshaug

Brumunddal Skytterlag - V73 (M)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13:00
Skive
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13:40
Skive
1

2

3

4

Aurora Beate Myrset

Nordskogbygda Skytterlag - J (K)

5

6

7

8

9

Magnar Konningrud

Nes (Hedmark) Skytterlag - V65 (M)

10

14:20
Skive
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15:00
Skive
1

2

3

4

5

6

Jostein W. Hoseth

Rennebu Skytterlag - V73 (M)

7

Terje Hågensen

Stange og Romedal Skytterlag - V65 (M)

8

9

Arild Bratvoldsengen

Stange og Romedal Skytterlag - V73 (M)

10

Oddvar Grønlien

Stange og Romedal Skytterlag - V73, Links (M)

15:40
Skive
1

2

3

Per Olav Faldbakken

Stange og Romedal Skytterlag - V65 (M)

4

Ove Evensen

Lismarken Skytterlag - V73 (M)

5

6

7

8

9

10

16:20
Skive
1

Kjell Arne Larsen

Bjørnen Skytterlag - V65 (M)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17:00
Skive
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10