Minibørs Ringerike samlag

Arrangør: Nordre Modum Skytterlag Se stevneinfo

Du må logge inn for å melde deg på.

Påmeldingsperioden er avsluttet.

18:00
Skive
1

Athar Jaskani

Ringerike Skytterlag - 1 (M)

2

Bjørn Willand

Tyristrand Skytterlag - 5 (M)

3

4

5

6

7

8

18:45
Skive
1

Harald Tandberg

Søndre Modum Skytterlag - 5 (M)

2

Hans Andre Tandberg

Søndre Modum Skytterlag - 5 (M)

3

Otto Myrvold

Nordre Modum Skytterlag - 4 (M)

4

5

6

7

8

19:30
Skive
1

Ole Jakob Jemtland

Sigdal Skytterlag - 4 (M)

2

3

4

Lars Groseth

Ådal Skytterlag - 4 (M)

5

6

7

Mariann Opperud

Ådal Skytterlag - 4 (K)

8