Treningskarusell Tyristrand

Arrangør: Tyristrand Skytterlag Se stevneinfo

Du må logge inn for å melde deg på.

Påmeldingsperioden er avsluttet.

17:30
Skive
1

2

3

4

Lars Groseth

Ådal Skytterlag - 4 (M)

5

Ole-Thomas Groseth

Ådal Skytterlag - EJ (M)

6

Gunnar Myrset

Ringerike Skytterlag - V55 (M)

7

8

Henning Piskerud Endeberg

Sigdal Skytterlag - 3 (M)

18:05
Skive
1

2

Ivar Evje

Sigdal Skytterlag - 4 (M)

3

Hans Anders Kleven

Sigdal Skytterlag - 5 (M)

4

5

Otto Myrvold

Nordre Modum Skytterlag - 4 (M)

6

Hanna Hunstad

Sigdal Skytterlag - 4 (K)

7

8

Terje Andersen

Sigdal Skytterlag - NV (M)

18:40
Skive
1

2

Sven Thoresen

Ringerike Skytterlag - 4 (M)

3

Per Terje Sønsterud

Nordre Modum Skytterlag - 5 (M)

4

Øivind Kjøll

Nordre Modum Skytterlag - 3 (M)

5

6

7

8

19:15
Skive
1

Lise Grønhovd

Sigdal Skytterlag - 5 (K)

2

Sverre Eriksen

Ådal Skytterlag - V73 (M)

3

Stein R Tjernseth

Ådal Skytterlag - V65 (M)

4

Gunnar Sigmund Dignæs

Ådal Skytterlag - 2 (M)

5

Leif Hagen

Ådal Skytterlag - 3 (M)

6

Kristoffer Vad

Sigdal Skytterlag - 4 (M)

7

Siv Mari Vad

Sigdal Skytterlag - 3 (K)

8

Bjørn Roar Hagavold

Stjernen Skytterlag - 5 (M)

19:50
Skive
1

Harald Tandberg

Søndre Modum Skytterlag - 5 (M)

2

Morten Eken

Søndre Modum Skytterlag - 4 (M)

3

Hans Andre Tandberg

Søndre Modum Skytterlag - 5 (M)

4

Hans Christian Tandberg

Søndre Modum Skytterlag - 2 (M)

5

Ole Johan Kristoffersen

Søndre Modum Skytterlag - 1 (M)

6

Nils-Henrik Jamne

Sigdal Skytterlag - 1 (M)

7

Atle Hartz Nilsen

Søndre Modum Skytterlag - EJ (M)

8

Kjetil Haviken

Søndre Modum Skytterlag - 3 (M)