Treningskarusell

Arrangør: Søndre Modum Skytterlag Se stevneinfo

Du må logge inn for å melde deg på.

Påmeldingsperioden er avsluttet.

18:00
Skive
1

Henning Piskerud Endeberg

Sigdal Skytterlag - 5 (M)

2

Gaute Grøterud

Sigdal Skytterlag - EJ (M)

3

Terje Andersen

Sigdal Skytterlag - 2 (M)

4

Hans Anders Kleven

Sigdal Skytterlag - 5 (M)

5

Knut Tore Eidal

Sigdal Skytterlag - V73 (M)

6

Svein H. Myhre

Tyristrand Skytterlag - V73 (M)

7

Jørn Sannan Strandbråten

Stjernen Skytterlag - 4 (M)

8

Bjørn Willand

Tyristrand Skytterlag - 4 (M)

18:40
Skive
1

Line Marie Sannan Strandbråten

Stjernen Skytterlag - 3 (K)

2

Svein Strandbråten

Stjernen Skytterlag - 4 (M)

3

Bjørn Lindahl

Tyristrand Skytterlag - V73 (M)

4

Otto Myrvold

Nordre Modum Skytterlag - 4 (M)

5

6

May Britt Nordli

Ringerike Skytterlag - V55 (K)

7

Per Terje Sønsterud

Nordre Modum Skytterlag - 5 (M)

8

Erling Grøterud

Sigdal Skytterlag - 4 (M)

19:20
Skive
1

Kristoffer Vad

Sigdal Skytterlag - 4 (M)

2

Siv Mari Vad

Sigdal Skytterlag - 3 (K)

3

Gunnar Ekrem

Ådal Skytterlag - 2 (M)

4

Mariann Opperud

Ådal Skytterlag - 4 (K)

5

Atle Hartz Nilsen

Søndre Modum Skytterlag - 3 (M)

6

7

Ivar Evje

Sigdal Skytterlag - 4 (M)

8

20:00
Skive
1

Harald Tandberg

Søndre Modum Skytterlag - 5 (M)

2

3

Bjørn Roar Hagavold

Stjernen Skytterlag - 4 (M)

4

Morten Velo

Ringerike Skytterlag - 5 (M)

5

Leif Hagen

Ådal Skytterlag - V55 (M)

6

7

Gunnar Sigmund Dignæs

Ådal Skytterlag - 2 (M)

8