Krinsstevnet - Bergenhus krets

Arrangør: Bergen Nordre Skytterlag Se stevneinfo

Du må logge inn for å melde deg på.

Arrangementet er avlyst.

Påmeldingsperioden er avsluttet.

10:00
Skive
1

Rune Fossberg

Bergen Nordre Skytterlag - 4 (M)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Stian Valand

Bergen Skytterlag - 5, Links (M)

11:00
Skive
1

Kjetel Berentsen

Askøy Skytterlag - 5 (M)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12:00
Skive
1

Svein Erik Halvorsen

Bergen Skytterlag - 5 (M)

2

Ole Martin Halvorsen

Bergen Skytterlag - 5 (M)

3

Mats Sirevåg

Bergen Skytterlag - 1 (M)

4

5

Tor Kristian Lavik

Åsane/Hordvik Skyttarlag - 4 (M)

6

Anne Marie Rosnes

Herdla Skyttarlag - 5 (K)

7

Geir Rosnes

Herdla Skyttarlag - V55 (M)

8

Eyvind Bjørsvik

Askøy Skytterlag - V73 (M)

9

10

Leif Arthur Kvam

Åsane/Hordvik Skyttarlag - V55 (M)

11

Ståle Røyseth

Åsane/Hordvik Skyttarlag - 2 (M)

12

Jostein Haukås

Åsane/Hordvik Skyttarlag - V65 (M)

13

Roald Espevoll

Åsane/Hordvik Skyttarlag - V73 (M)

14

Kjell Borge

Åsane/Hordvik Skyttarlag - V73 (M)

15

16

17

Sigbjørn Vik

Fana Skyttarlag - V55 (M)

18

19

Erling Haugland

Fana Skyttarlag - V73 (M)

20

Arnold Haugen

Fana Skyttarlag - V73 (M)

13:00
Skive
1

John Olav Ågotnes

Sartor Skyttarlag - 5 (M)

2

Ole Kristian Ågotnes

Sartor Skyttarlag - 5 (M)

3

4

5

6

Petter Tolleiv Salbu

Fana Skyttarlag - 4 (M)

7

8

Arvid Refsdal

Fana Skyttarlag - V55 (M)

9

10

11

12

13

14

15

16

Einar Garvik

Åsane/Hordvik Skyttarlag - V73 (M)

17

18

Frode Eliassen

Askøy Skytterlag - V55 (M)

19

20

Henriette Byrknes Lilleheil

Bergen Skytterlag - NU (K)

14:00
Skive
1

Magne Strømme

Bergen Skytterlag - V55 (M)

2

Geir Inge Nedrebø

Bergen Skytterlag - V55 (M)

3

Inge Eriksen

Bergen Skytterlag - 4 (M)

4

Lars Reme

Bergen Skytterlag - V55 (M)

5

Stig Andre Lilleheil

Bergen Skytterlag - 2 (M)

6

Sander Nesbø Sælensminde

Bergen Skytterlag - 5 (M)

7

Tore Iversen

Åsane/Hordvik Skyttarlag - V65 (M)

8

9

10

Karsten Totland

Fana Skyttarlag - V73 (M)

11

Kristoffer Tvedt Skråmestø

Bergen Skytterlag - 5 (M)

12

13

Solveig Solbakken

Herdla Skyttarlag - V73 (K)

14

15

Kjell Ulvedal

Åsane/Hordvik Skyttarlag - V55 (M)

16

17

Hans-Wilhelm Fanebust Egeland

Bergen Skytterlag - EJ (M)

18

Arne Kjelby

Bergen Skytterlag - V73 (M)

19

Andreas Byrknes Lilleheil

Bergen Skytterlag - J (M)

20

Tore Andreassen

Bergen Skytterlag - 2, Links (M)