H&B, Søgne og Laudal Hjemme-LS

Arrangør: Søgne Skytterlag Se stevneinfo

Du må logge inn for å melde deg på.

Påmeldingsperioden er avsluttet.

18:00
Skive
1

Harald Englund

Søgne Skytterlag - V73 (M)

2

3

Sigve Vigemyr

Heddeland og Breland Skytterlag - ER (M)

4

5

6

Daniel Olsen

Søgne Skytterlag - ER (M)

7

Per Tønnes Try

Søgne Skytterlag - NU, Finkaliber (M)

8

Anne Marie Knibe

Søgne Skytterlag - ER, Links (K)

18:40
Skive
1

Emma Amalie Hannaas-Gundersen

Laudal Skytterlag - NU, Finkaliber (K)

2

Tone Oline Dale

Laudal Skytterlag - NU, Links, Finkaliber (K)

3

Thea Therese Dale

Laudal Skytterlag - NU, Finkaliber (K)

4

Ida Stedjan Egeli

Laudal Skytterlag - NU, Finkaliber (K)

5

Arild Andre Warmbrodt Rygnestad

Laudal Skytterlag - R, Finkaliber (M)

6

Thomas Berge

Laudal Skytterlag - R, Finkaliber (M)

7

Nina Warmbrodt Rygnestad

Laudal Skytterlag - NV, Finkaliber (K)

8

19:20
Skive
1

2

3

Caroline Finnestad Lund

Søgne Skytterlag - J (K)

4

Benjamin Langenes Nyhaven

Søgne Skytterlag - J (M)

5

Emil Langenes Nyhaven

Søgne Skytterlag - R, Finkaliber (M)

6

Daniel Berge

Laudal Skytterlag - J (M)

7

Ole Oskar Ormestad

Søgne Skytterlag - EJ (M)

8

Tobias Gulbrandsen

Søgne Skytterlag - J, Links (M)