Adventtreffen Singsås

Arrangør: Singsås Skytterlag Se stevneinfo

Du må logge inn for å melde deg på.

Arrangementet er avlyst.

Påmeldingsperioden er avsluttet.

17:30
Skive
1

2

3

Jostein W. Hoseth

Rennebu Skytterlag - V73 (M)

4

5

18:00
Skive
1

2

3

4

5

Børge Vikestad

Soknedal Skytterlag - J (M)

18:30
Skive
1

2

3

4

5

19:00
Skive
1

Kai Eskelund

Flå (Uttrøndelag) Skytterlag - V73 (M)

2

3

Bjarne By

Skaun Skytterlag - V65 (M)

4

5

Oddvar Stensås

Flå (Uttrøndelag) Skytterlag - V65, Links (M)

19:30
Skive
1

2

3

Kjell Arne Larsen

Bjørnen Skytterlag - V73 (M)

4

5

20:00
Skive
1

2

3

Olav Solheim

Soknedal Skytterlag - V73 (M)

4

5

Michal Edvin Solberg

Soknedal Skytterlag - V65 (M)

20:30
Skive
1

Morten Island

Malvik Skytterlag - V55 (M)

2

3

Harald Denstad

Stjørdal Skytterlag - V55 (M)

4

5

Gunnar G. Fornes

Hegra Skytterlag - V65 (M)