Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Frister i DFS

Aktuelle frister i DFS - 1. november er en viktig dato!

Dato: 1. jan 2020

Frist

 

Tiltak

 

Informasjon om/ansvar


 

1. februar

 

Saker til Skyttertinget

 

Sendes fram av/gjennom samlaget til DFS.

1. februar

 

Kandidater til valg på Skyttertinget

 

Sendes Valgkomiteen

Fortløpende og innen 30 dager

 

Premieoppgjør og utbetaling etter endt stevne

 

Til skytterlagene

1. juni

 

Søknadsfrist mva. kompensasjon

 

Egen info fra DFS. Leder og kasserer i lag/samlag/krets.

15. juni

 

Påmeldingsfrist til LS

 

Påmelding på www.dfs.no. Individuell påmelding, samt mulighet for at skytterlagene kan melde på egne skyttere.

1. juli

 

1. frist for etteranmelding til LS

 

Økt pris.

15. juli

 

Første nominasjonsfrist av kandidater til Nordisk - første uttak

 

Egen invitasjon fra DFS medio april. Samlagene nominerer sine kandidater, eller kandidater kan nominere seg selv. Eget skjema på www.dfs.no 

4 dager før LS

 

Sistre frist for påmelding til LS

 

Prisen økt ytterligere.

10. august

 

Siste nominasjonsfrist av kandidater til Nordisk - uttak av resterende skyttere

 

Samlagene nominerer sine kandidater, eller kandidater kan nominere seg selv. Eget skjema på www.dfs.no 

ca 1. september

 

Frifond 2020 - varsel om tildeling

 

Sendes på mail til skytterlag.

15. september

 

Søknad om NC-arrangement
- for 2021

 

Fra lag til DFS

1. oktober

 

Registrering og bestilling av dugleiksmerket

 

Registreres på www.dfs.no, Mitt DFS. (Vk skytterl.)

1. oktober

 

Akseptfrist - Frifond 2020

   

1. oktober

 

Frifond 2019 - rapportfrist

 

Skytterlag som har fått tildelt midler året før. "Vk skytterl."

1. oktober

 

Rapport fra skyting om Den Norske Skyttermedalje

 

Info og rapportskjema på www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, skjema. Fra samlag til DFS

1. oktober

 

350-merke og -diplom for inneværende sesong.

 

Bestilling skjer på www.dfs.no/350klubben.

1. november

 

Frifond 2020 - Utbetaling

 

Lag som er kvalifisert for Frifond-midler (grunnlagsår 2018) får utbetalt dette på konto.

1. november

 

Årsrapport fra skytterlagene

 

Oppdateres på www.dfs.no, Mitt DFS, Vk skytterlag.

NB! Husk å sjekke om laget oppfyller kriterier Frifond!

1. november

 

Rapport for aktivitetskonkurransen i skifelt/skogsløp

 

Leveres på www.dfs.no. Arrangerende lag melder til DFS

1. november

 

Rapport om bidrag for Stang og felthurtig

 

Se info og skjema på www.dfs.no, Vk saml, skjema. Fra samlag til DFS.

1. november

 

Søknader om bidrag for gjennomførte kurs og samlinger i regi av samlag.

 

Elektronisk på www.dfs.no. Rapporteres av samlag til DFS.

1. november

 

Rapport om bidrag for feltstevner

 

Sendes fra samlag til DFS: www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, Skjema, Feltskytingsbidrag

1. november

 

Søknad om reisestøtte.

 

Rapporteres på www.dfs.no. Rapporteres av den tillitsvalgte.

1. november

 

Rapport og søknadsskjema for bidragsgivende kurs og samlinger

 

Fra lag og samlag til DFS via Mitt DFS, Vk skytterl, Vk saml, skjema

 
1. desember

 

 Rapport for gjennomført skyteskole /temadager.

 

Rapport sendes fortløpende og senest 1. desember. Skjemaet finnes elektronisk her, Vk skytterl, skjema, skyteskole. Fra lag til DFS.

1. desember

 

Registrering av stevner i arrangementskalender.

 

Registreres på www.dfs.no. Registreres av lag og samlag.

 15. desember

 

Årsrapport fra samlaget

 

Samlaget kontrollerer at lagene har levert årsmelding elektronisk og at disse er i orden: www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, Årsrapport, Samlagets rapport

Senest 2 uker
før arrangement

 

Bestilling av materiell til Skytingens Dag

 

Bestilles av skytterlaget på: www.dfs.no, Aktuelt nå, Arrangement, Skytingens dag, Nettbutikk

Etter
Ombudsmøtet

 

Oppdatere verv/utvalg i samlaget

 

www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, Utvalg/verv

Etter
Årsmøtet

 

Oppdatere verv/utvalg i skytterlaget

 

www.dfs.no, Mitt DFS, Vk skytterl, Utvalg/verv