Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Frister i DFS

Aktuelle frister i DFS - 1. november er en viktig dato!

Frist

 

Tiltak

 

Informasjon om/ansvar


 

1. februar

 

Saker til Skyttertinget

 

Sendes fram av/gjennom samlaget til DFS.

1. februar

 

Kandidater til valg på Skyttertinget

 

Sendes Valgkomiteen

Fortløpende og innen 30 dager

 

Premieoppgjør og utbetaling etter endt stevne

 

Til skytterlagene

1. juni

 

Søknadsfrist mva. kompensasjon

 

Egen info fra DFS. Leder og kasserer i lag/samlag/krets.

1. juni

 

Frifond - rapportfrist

 

Skytterlag som har fått tildelt midler året før. "Vk skytterl."

15. juni

 

Påmeldingsfrist til LS

 

Påmelding på www.dfs.no. Individuell påmelding, samt mulighet for at skytterlagene kan melde på egne skyttere.

1. juli

 

Frist for etteranmelding til LS

 

Etteranmelding på eget elektronisk skjema på www.dfs.no.

15. juli

 

Første nominasjonsfrist av kandidater til Nordisk - første uttak

 

Egen invitasjon fra DFS medio april. Samlagene nominerer sine kandidater, eller kandidater kan nominere seg selv. Eget skjema på www.dfs.no 

10. august

 

Siste nominasjonsfrist av kandidater til Nordisk - uttak av resterende skyttere

 

Samlagene nominerer sine kandidater, eller kandidater kan nominere seg selv. Eget skjema på www.dfs.no 

1. september

 

Akseptfrist - Frifond

 

Aksepteres på www.dfs.no. "Vk skytterl.". Fra lag til DFS.

15. september

 

Søknad om NC-arrangement
- for 2018

 

Fra lag til DFS

1. oktober

 

Registrering og bestilling av dugleiksmerket

 

Registreres på www.dfs.no, Mitt DFS. (Vk skytterl.)

1. oktober

 

Rapport fra skyting om Den Norske Skyttermedalje

 

Info og rapportskjema på www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, skjema. Fra samlag til DFS

1. oktober

 

350-merke og -diplom for inneværende sesong.

 

Bestilling skjer på www.dfs.no/350klubben.

1. november

 

Årsrapport fra skytterlagene

 

Oppdateres på www.dfs.no, Mitt DFS, Vk skytterlag.

NB! Husk å sjekke om laget oppfyller kriterier Frifond!

1. november

 

Rapport for aktivitetskonkurransen i skifelt/skogsløp

 

Leveres på www.dfs.no. Arrangerende lag melder til DFS

1. november

 

Rapport om bidrag for Stang og felthurtig

 

Se info og skjema på www.dfs.no, Vk saml, skjema. Fra samlag til DFS.

1. november

 

Søknader om bidrag for gjennomførte kurs og samlinger i regi av samlag.

 

Elektronisk på www.dfs.no. Rapporteres av samlag til DFS.

1. november

 

Rapport om bidrag for feltstevner

 

Sendes fra samlag til DFS: www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, Skjema, Feltskytingsbidrag

1. november

 

Søknad om reisestøtte for samlagsinstruktører, utdanningskontakter, skifeltkontakter, IT-kontakter og banekontakter

 

Rapporteres på www.dfs.no. Rapporteres av den tillitsvalgte.

1. november

 

Rapport og søknadsskjema for bidragsgivende kurs og samlinger

 

Fra lag og samlag til DFS via Mitt DFS, Vk skytterl, Vk saml, skjema

 
1. desember

 

 Rapport for gjennomført skyteskole /temadager.

 

Rapport sendes fortløpende og senest 1. desember. Skjemaet finnes elektronisk her, Vk skytterl, skjema, skyteskole. Fra lag til DFS.

1. desember

 

Registrering av stevner i arrangementskalender.

 

Registreres på www.dfs.no. Registreres av lag og samlag.

 15. desember

 

Årsrapport fra samlaget

 

Samlaget kontrollerer at lagene har levert årsmelding elektronisk og at disse er i orden: www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, Årsrapport, Samlagets rapport

Senest 3 uker
før oppstart

 

Bestilling av materiell til skyteskole

 

Bestilles av skytterlaget via: DFS Nettbutikk

Senest 2 uker
før arrangement

 

Bestilling av materiell til Skytingens Dag

 

Bestilles av skytterlaget på: www.dfs.no, Aktuelt nå, Arrangement, Skytingens dag, Nettbutikk

Etter
Ombudsmøtet

 

Oppdatere verv/utvalg i samlaget

 

www.dfs.no, Mitt DFS, Vk saml, Utvalg/verv

Etter
Årsmøtet

 

Oppdatere verv/utvalg i skytterlaget

 

www.dfs.no, Mitt DFS, Vk skytterl, Utvalg/verv