Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

- Gratulerer DFS

Stortingsrepresentant Jan Ellingsen fra Fremskrittspartiet, gratulerte DFS fra Stortingets talerstol da Stortinget i dag vedtok å opprettholde støtten til DFS.

Stortinget vedtok å opprettholde støtten til DFS

Kommentarer i forbindelse med støtten til DFS:

Svein Roald Hansen (AP), nestleder i Utenriks-og forsvarskomiteen; "Den største debatten om årets Forsvarsbudsjett har vært om bevilgningen til DFS!"

Trygve Slagsvold Vedum (SP); "Den eneste endring regjeringen har gjort fra budsjettinnstillingen er å øke bidraget til DFS. For oss i SP var det viktig å styrke DFS i budsjettposten."

Dagfinn Høybråthen (Krf); "Glad for at det er bred enighet i Stortinget om å opprettholde støtten til DFS."

Ivar Kristiansen (H): "Jeg er fornøyd med at Det frivillige Skyttervesen har fått rettet opp sitt budsjettkutt."

Trine Schei Grande (V); "Å kutte i DFS er som å kutte i Venstres sjel."
Hansen repliserte i ordskifte med spørsmål til Grande; "Til tross for sjelen, tror representanten at DFS ikke klarer å tilpasse seg et nytt tilskuddssystem med grunnbevilgning og prosjektstøtte?"
Grandes svar; "Å endre tilskuddsordningen bryter direkte med Soria Moria erklæringen fra Regjeringen, hvor det sies at frivillighetsorganisasjonene skal ha grunnbevilgninger i stedet for byråkratiske tilskudd via søknader om proskjektstøtte. Jeg oppfordrer derfor Regjeringen til å lese regjeringserklæringen!"
Bård Vegard Solhjell (SV) repliserte at det var godt å vite at Venstre har solgt sjelen til DFS istedet for til Høyre og Fremskrittspartiet......

Tore Nordtun (AP); "Samme bevilgning til DFS er bra. DFS har en viktig rolle i forhold til skytebaner, storviltprøve og Landsskytterstevnet. DFS må imidlertid tilpasse seg en ny tid og vi forutsetter at de tilpasser seg den nye formen for tildeling gjennom Forsvarsbudsjettet."