Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Presidenten takker

President Olav K. Vaaje takker alle tillitsvalgte og enkeltpersoner i DFS.

Presidenten takker for engasjementet som nå har gjort at Regjeringen har sløyfet kuttet på 6,2 millioner kroner i Statsbudsjettet.

- Jeg er svært stolt og takknemlig over den innsats som tillitsvalgte og skyttere har gjort mot politikerne etter at det ble kjent at regjeringen foreslo å kutte i støtten til DFS. Det har vært et stort engasjement i hele landet som utvilsomt har vært hovedårsaken til at regjeringen nå har snudd i bevilgningssaken.

I vedtaket fra regjeringen heter det i en tilleggskommentar at DFS må bruke år 2012 til å gjøre nødvendig omstilling av finansiering og organisering.

- Enda er vi noe usikre på hva som ligger i denne tilleggskommentaren. Fra DFS ledelse vil vi imidlertid fortsette arbeidet med full kraft mot både Forsvarsdepartement og stortingspolitikere for at de skal gi oss en forutsigbar økonomi også utover 2012, sier Vaaje som først og fremst i dag vil glede seg over at høstens store innsats ga et godt utfall.