Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Foreslår LS i Bodø 2016

Skytterstyret har i dag enstemmig vedtatt å innby Skyttertinget 2012 til å legge Landsskytterstevnet i 2016 til Bodø.

Det forelå to søknader til å arrangere Landsskytterstevnet i 2016, som ifølge turnus skal foregå i Nord-Norge. Både Øvre Målselv skytterlag og Bodø Østre skytterlag søkte stevnet før fristens utløp 1. februar.

Som grunnlag for beslutningen vektla styret at Bodø har større muligheter for innkvartering i nærhet av skytebanene, samt at arenaen på Bestemorenga nå framstår som svært moderne og kompakt for både baneskyting og feltskyting.  Det ble også tillagt betydning at et stevne i Bodø erfaringsmessig trekker et større antall skyttere enn i Målselv. Forsvaret ga også sin anbefaling om at Landsskytterstevnet 2016 burde foregå i Bodø.

Endelig beslutning om hvem som får arrangere LS i 2016 blir tatt på Skyttertinget i Voss 11. august.