Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Feltuvalget fikk 1487 svar

Ann Kristin Årskog Vikhagen mener at engasjementet viser at skytterne i DFS er svært opptatt av feltskytingens framtid.

Feltutvalget fikk god respons fra skytterne på den omfattende undersøkelsen om feltskyting i DFS.

Utvalget har nå gjennomført sitt siste møte og er i ferd med å utforme rapport med forslag til ny handlingsplan for feltskyting i DFS.

- Responsen fra skytterne har vært overveldende. Vi hadde som mål å få inn 400 svar, men så fikk vi altså hele 1487, sier leder i utvalget Ann Kristin Årskog, som mener at engasjementet viser at skytterne i DFS er svært opptatt av feltskytingens framtid.

- Svarene er kommet fra alle aldersgrupper og skyttere fra hele spektret med klasser, i tillegg har vi fått mange velbegrunnede forslag på E-post. Hun røper videre at svarene viser liten variasjon i meninger mellom hva de ulike aldersgrupper og klassetilhørighet vektlegger om hva som er det viktigste med feltskytingen.

- Det sosiale særpreget til feltskytingen blir vektlagt av de fleste, samt at de i stedet for lettere opplegg ønsker mer variasjon i oppleggene. Nesten ingen er negative til feltskytingen, og det er jo svært gledelig med tanke på feltskytingens framtid, understreker Årskog Vikhagen.

- Når det gjelder eget NM i feltskyting som det blir snakket mye om for tiden blant annet på sosiale medier, viser undersøkelsen ikke overraskende at det er de beste i klasse 5 som er mest positive til slike forslag. I spørsmålet om kjente eller ukjente avstander, viser svarene at skytterne deler seg på midten når det gjelder synet på dette spørsmålet, avslutter Årskog Vikhagen som har hatt med seg Bjarne Muri og Anders Metveit i utvalget. Rapporten med endelige konklusjoner vil først bli forelagt for Norges Skytterstyre i deres møte 26. mars.