Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Langtidsplan 2012 - 2016

Skyttertinget vedtok enstemmig en ny Langtidsplan for DFS gjeldende fra 2012 til 2016.

Det frivillige Skyttervesens (DFS) langtidsplan for 2012 – 2016 erstatter tidligere Handlingsplan III (1999 -2002), og de senere års aktivitetsplaner.

Langtidsplanen har definert et hovedmål og 6 satsingsområder for organisasjonen. Gjennom en slik oppbygging av langtidsplanen skal tiltakene som igangsettes være målbare. Satsingsområdene skal være forpliktende for det strategiske og operative arbeidet i planperioden.

Hovedmål i planperioden er:
DFS skal styrke tilknytningen til det norske Forsvar og samfunn, gjennom bedre synlighet og en styrking av aktiviteten.

De prioriterte satsingsområdene er:

  • Samarbeid med Forsvaret
  • DFS rolle som samfunnsaktør
  • Ungdom og rekruttering
  • Utdanning og kompetanse
  • Arrangement- og anleggsutvikling
  • Organisasjon og økonomi

 
Se "Langtidsplan 2012-2016" for mer informasjon.