Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Forslag til ny LS-turnus

Stytterstyret foreslår at nåværende landsdelsturnus for LS opprettholdes

Skytterstyret har behandlet sak om ny turnus for Landsskytterstevnet fra år 2017.

 Styret behandlet sak om turnus på landsskytterstevnet i sitt siste møte mandag 26. mars. Saken var til behandling på Skyttertinget i 2011, men det ble da bestemt at saken skulle oversendes Rådgivende utvalg. Rådgivende utvalg sitt forslag til Skytterstyret forelå i januar, og de anbefalte Skytterstyret en ny 7-årsturnus fra år 2017. Utvalgets forslag var at landsdelsturnusen på de fem landsdelskretser skulle opprettholdes, men at det i år 2017 og 2021 skulle åpnes for at hele landet kunne søke.

I tidligere LS-turnuser har det vært knyttet stedsnavn til landsdelsturnusen. Skytterstyret anbefaler i likhet med Rådgivende utvalg at dette nå utgår i den nye turnusen. Skytterstyret er imidlertid ikke enig med Rådgivende utvalg i at det noen år skal åpnes for at hele landet kan søke om LS. Skytterstyret  foreslår således følgende videreføring av turnusen:

  • 2017 - Vestlandet
  • 2018 - Midt-Norge
  • 2019 - Sørlandet
  • 2020 - Østlandet
  • 2021 - Nord-Norge


Det er Skyttertinget, som foregår den 11. august under Landsskytterstevnet i Voss, som skal vedta den nye LS-turnusen.

Se videre:

Referat fra møte i Norges Skytterstyre - mars 2012

Rådgivende utvalg - Turnusordningen i LS i framtid