Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Påmelding til LS 2012 - Voss

Avsluttet! Frist for etteranmelding er satt til 17. juli.

Informasjon i forbindelse med utsatt påmeldingsfrist for LS 2012

Alle skyttere kan fra i år melde på seg selv til årets LS. Skytterlagene (leder og administratorer) har mulighet til å melde på alle medlemmer i eget lag.

Påmelding til LS 2012


Informasjon angående påmelding til LS 2012 - Voss


Betaling:

Det er nye rutiner fra i år. DFS vil i juli sende ut faktura til alle skytterlag som har påmeldte til LS. Det er da arrangementsavgiften som skal betales.

Frist for påmelding er 12. juni, og fristen for etteranmelding er satt til 17. juli.

Tidstabell legges ut på www.dfs.no ca. 18. juni.

Informasjonsskriv angående påmelding kommer tidlig i mai. Skyttere kan selv melde seg på LS. Under påmelding til LS kan man ikke melde på andre i eget lag eller venner. Det er kun lagets leder eller andre med tilgang til "verktøykasse for skytterlag" som kan legge til flere skyttere.

Gavepremier utgår fra årets påmelding:
LS 2012 - gavepremier


Militært NM:

Nytt i år er at også HV-ungdom kan delta.

Noen avdelinger har begrensninger i hvor mange de dekker påmeldingsavgift og reise for,
men uansett kan man fritt delta for egen kostnad.

DFS ønsker en ansvarlig fra hver HV-avdeling, NROF-avdeling eller annen avdeling, som tar ansvaret for registrering av aktuelle deltakere til Militært NM.

Det frivillige Skyttervesen har innført ”skytter-ID”, som blant annet gir tilgang til nytt påmeldingssystem. For å delta på Landsskytterstevnet eller andre stevner i regi av DFS, må man ha en unik skytter-ID.

Ta kontakt med DFS på firmapost hvis du er ansvarlig på vegne av din avdeling, og ønsker tilgang til å legge inn skyttere i systemet. Har du ingen å henvende deg til, så kontakt Skytterkontoret på firmapost så får du angitt skytter-ID direkte.

Skyttere som også er medlemmer av skytterlag (DFS) vil ha én skytter-ID fra laget, samt én skytter-ID knyttet opp mot militær avdeling (Forsvaret).

Den enkelte skytter betaler premieinnskudd kr 600 ved oppmøte. Avhengig av beordring bestemmes evt. refusjon av innskudd fra avdelingssjefene.  

Følgende data må oppgis ved påmelding:

  • Fornavn/Etternavn
  • Avdeling
  • Inne til førstegangstjeneste
  • HV-ungdom

 

Skogsløp med skyting:
Normalprogrammet i NM i skogsløp med skyting arrangeres på Landsskytterstevnet etter samme modell som på Elverum og Bodø. 30-skudden på felt teller som skytedelen, så løpes det et terrengløp (ca 6 og 3 km) etter jaktstartprinsippet. Påmeldingen til dette skjer sammen med øvrig påmelding til LS.