Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Ny avtale med NRK

DFS har tegnet en ny treårsavtale med NRK Sport. Fra venstre informasjonssjef i DFS, Terje Vestvik, avtalesjef for NRK sport, Runar Østmoe og generalsekretær i DFS, Jarle Tvinnereim.

DFS har forhandlet og inngått en ny avtale med NRK om senderettighetene for Landsskytterstevnet. Avtalen gjelder for tre år fram til LS 2014.

- Avtalen fastslår praksis fra de senere år om at NRK normalt skal sende fra Landsskytterstevnet i 3 dager med 5. klassingenes innledende skyting, kongelag og Stang-felthurtigfinalen. Det er svært betydningsfullt for oss i DFS at NRK prioriterer Landsskytterstevnet som en satsning også i åra framover. Sendingene bidrar til at LS gjøres kjent for hundretusener av seere og til at Landsskytterstevnet som begrep eller såkalt merkevare opprettholdes i samfunnet utenfor skyttermiljøet, sier informasjonssjef Terje Vestvik i DFS. Han understreker også at sendingene gjør det lettere for arrangørene å skaffe tilstrekkelige sponsormidler til arrangementet. 

- For oss i DFS er det sentralt i avtalen at NRK fortsatt tar kostnaden for hele produksjonen. Disse kostnadene utgjør et millionbeløp, og DFS mottar i tillegg en kompensasjon for rettighetene fra NRK. Mange idretter må nå betale NRK for produksjonen av sendinger fra nasjonale begivenheter. Kun et svært begrenset antall av de mest populære idrettene tilkjennes nå rettighetspenger fra NRK, forteller Vestvik. 

- Generelt er vi godt fornøyd med NRK-samarbeidet, og det skyldes ikke minst engasjementet og innsatsen fra teamet på over 30 personer som produserer LS-sendingene. Etter Kjell Kristian Rike sin bortgang, var det utvilsomt mange som var skeptiske, men dette har NRK taklet godt. Man kan være enig eller uenig i de tilpasninger som har vært gjort de senere år, men endringene er gjort i samarbeid med profesjonelle producere i NRK for å skape best mulig forståelse for skyttersporten blant TV-seerne, uttrykker Vestvik som gjennom sin stilling har ansvaret for DFS sin oppfølging mot NRK.

- Å finne løsninger som sørger for at det sportslige blir godt ivaretatt, samtidig som flest mulig av TV-publikummet får god forståelse for skyttersporten er utfordrende. En utfordring som jeg mener DFS til en viss grad har klart ved å ta grep som eksempelvis å gjennomføre kongelaget ved at skytterne skyter èn og èn. Skyttersporten har utvilsomt potensial til å bli en stor TV-idrett, men det krever blant annet at også det internasjonale skytterforbundet tilrettelegger sine finaleskytinger for magiske TV-øyeblikk når eksempelvis OL-vinnere kåres. Så langt har internasjonal skyttersport ikke gjort slike tilpasninger, og det rammer også oss i DFS at slike produksjoner blir dårlige og lite seervennlige. Vi skulle gjerne hatt drahjelp fra andre gode skytterproduksjoner på TV, og det skal i år bli interessant å sammenligne tallene på antall seere når LS i Voss går i forlengelsen av OL i London med forhåpentlig flere norske skyttere i finalene, avslutter Vestvik.