Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Pressemelding fra Skyttertinget 2012

Skyttertinget 2012 ble avholdt på Fleischer hotell på Voss lørdag 11. august

Valg
Olav K. Vaaje ble gjenvalgt som president i Det frivillige Skyttervesen. Henning Ivarrud ble gjenvalgt som visepresident, og som Nord-Norges representant i Norges Skytterstyre for 3 år. Oddbjørn Meland ble valgt som nytt medlem i Norges Skytterstyre for 3 år.

Som leder i Det frivillige Skyttervesen sitt ungdomsutvalg (DFSU) ble det gjenvalg på Olav Johan Lystad.

Landsskytterstevnet 2016 
Landsskytterstevnet i 2016 skal arrangeres i Målselv med Øvre Målselv skytterlag som arrangør. Det var to søkere til Landsskytterstevnet i 2016. Øvre Målselv fikk 34 stemmer mot Bodø Østre som fikk 21 stemmer.

Turnus for Landsskytterstevnet fra 2017 - 2021
Det ble vedtatt følgende turnus for Landsskytterstevnet for perioden 2017 – 2021.

2017    Vestlandet

2018    Midt-Norge

2019    Sørlandet

2020    Østlandet

2021    Nord-Norge

Program for skyting på 15 meter
Det ble vedtatt å likestille dagens skyteprogram på 15 meter med de skyteprogrammer som skytes utendørs på 100 og 200/300 meter. Det vil si at det er opp til hver enkelt arrangør å velge om man vil benytte dagens innendørsprogrammer eller utendørsprogrammene. Vedtaket gjøres gjeldende fra 1. november 2012.

Finale i klasse 2 
Det ble vedtatt å innføre egen finaleskyting i baneskyting for klasse 2 på lik linje med klasse  V55 gjeldende fra 2013. Saken ble vedtatt med 30 mot 26 stemmer.

Langtidsplan 2012 - 2016
Skyttertinget vedtok enstemmig en ny Langtidsplan for DFS gjeldende fra 2012 til 2016.