Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kutt for DFS

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2013 å kutte bevilgningen til Det frivillige Skyttervesen med 6,2 millioner kroner.

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2013 å kutte bevilgningen til Det frivillige Skyttervesen med 6,2 millioner kroner. En foreslått bevilgning på 25 millioner kroner utgjør et nedtrekk på hele 20 % av Skyttervesenets budsjett.

- Dette er både skuffende og svært overraskende, sier president Olav K. Vaaje.

I Regjeringen sitt forslag til Statsbudsjett for 2012 ble det også foreslått en reduksjon i bevilgningen til DFS på det samme beløpet. Etter et stort engasjement fra hele skytter-Norge, og med bred politisk støtte fra flertallet på Stortinget, ble det den gang bevilget 31,2 millioner kroner til DFS for 2012.

- Sett i lys av Stortingets behandling i desember er det derfor oppsiktsvekkende at Regjeringen også i år prøver å gjøre et så stort nedtrekk for vår frivillige organisasjon med 140 000 aktive skyttere. Spesielt merkelig er dette i et budsjettår hvor nettopp frivillige organisasjoner er gjort til en av vinnerne i Regjeringens budsjettforslag, sier Vaaje.

- Da Stortinget behandlet bevilgningen i fjor høst kom det sterke innlegg om at de kronene som gikk til DFS var en særdeles god investering for samfunnet. DFS sin viktige samfunnsrolle og store arbeid i landets 850 skytterlag ble her understreket. Vårt arbeid med å bedrive god og forbilledlig våpenopplæring er slik vi ser det viktigere enn noen gang i det norske samfunn, og setter således forslaget fra Regjeringen i en underlig kontekst, avslutter Vaaje som nå har sammenkalt til et ekstraordinært styremøte på grunn av Regjeringens forslag.

 

Kontaktpersoner:     

  • President Olav K. Vaaje, 950 25 915
  • Generalsekretær: Jarle Tvinnereim, 909 79 336
  • Informasjonssjef: Terje Vestvik, 909 50 111