Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Stort engasjement

Det er et stort engasjement blant skyttere og tillitsvalgte over hele landet, for å opprettholde og øke bevilgningene til DFS over Statsbudsjettet.

Ordførere over hele landet har tatt initiativ til støtteerklæringer for DFS til Stortingets Utenriks – og forsvarskomite. Det viser med all tydelighet hvilken posisjon DFS har i det norske samfunn. Spesielt har innsatsen fra Nord-Norge blitt lagt merke til, der hele 60 ordførere fra Nordland og Troms har skrevet under på et opprop for DFS. Slike aksjoner er det også andre steder i landet, så politikerne på Stortinget får virkelig føle engasjementet fra og for DFS i disse dager.

- Jeg er veldig stolt over den formidable innsatsen og engasjementet som er vist for DFS over hele landet, etter at Regjeringen i år som i fjor foreslår å kutte statsstøtten til DFS med 6,2 millioner kroner, sier president Olav K. Vaaje.

- Samtidig er det viktig at våre skyttere og tillitsvalgte nå holder ”trykket” oppe med så mange politikerkontakter som mulig de nærmeste dager. Utenriks- og forsvarkomiteen vil trolig allerede i løpet av de første dager i neste uke gjøre ”siste hånd på verket” for sitt forslag som skal til Stortinget i desember. Det er med andre ord i de førstkommende dager og timer ”slaget” om å endre innstillingen for DFS vil foregå, forteller Vaaje som sammen med det øvrige styret og administrasjonen nå arbeider hardt i sitt påvirknings- og informasjonsarbeid mot politikerne.