Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Historisk gjennomgang på Skytterkontoret

Fra venstre: Ass. gen.sekr. Terje Vestvik, Oblt. Jan Erik Nilsen, U.dir. Jostein Jacobsen, Styremedl. Heidi Skaug, Leder Arne Solli, Sekr. Birgit W. Botngård og Gen.sekr. Jarle Tvinnereim

Arbeidsgruppen som skal gjennomgå DFS framtidige forsvars– og samfunnsrolle har hatt møte på Skytterkontoret.

Skytterkontoret var møtested for det andre møte i arbeidsgruppen som på oppdrag fra Forsvarsdepartementet skal gjennomgå DFS forhold til Forsvaret og samfunnet for øvrig.

Temaet for møte var en gjennomgang av DFS sin historie fram til i dag, med vekt på forholdet til Stortinget og Forsvarsdepartementet gjennom organisasjonens 120-årige historie. Assisterende generalsekretær, Terje Vestvik gjennomgikk historien, mens generalsekretær Jarle Tvinnereim orienterte om dagens DFS, samt arbeidet på Skytterkontoret og hvordan de ulike aktivitetene finansieres.

Arbeidsgruppen skal legge fram sin rapport for Forsvarsdepartementet i løpet av første kvartal 2014. Arbeidsgruppen avholder jevnlige møter, hvor også personer med spesialkompetanse om DFS rolle for Forsvaret og samfunnet for øvrig blir innbudt for å redegjøre til arbeidsgruppen.