Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Arbeidsgruppen i gang

Oberstløytnant Jan Erik Nilsen, sekretær i komiteen May-Birgit W. Botngård, leder og tidligere forsvarssjef, general Arne Solli, styremedlem i DFS Heidi Skaug, underdirektør Jostein Jacobsen og generalsekretær i DFS Jarle Tvinnereim

Arbeidsgruppen skal gjennomgå DFS sin samhandling med Forsvaret, og deres framtidige forsvars- og samfunnsrolle med tilhørende offentlig finansiering.

Arbeidsgruppen som nå skal gjennomgå DFS sin samhandling med Forsvaret, og deres framtidige forsvars- og samfunnsrolle med tilhørende offentlig finansiering, er i gang. Første møtet ble holdt på Akershus Festning torsdag 12. september.

Under Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2013 vedtok flertallet en komitemerknad fra Utenriks- og forsvarskomiteen som sa at ”…det bør igangsettes et arbeid for å se nærmere på DFS sin rolle og tilknytning til Forsvaret og samfunnet for øvrig, samt hvordan offentlig økonomisk bidrag til DFS kan organiseres og finansieres for fremtiden. Disse medlemmer ber regjeringen om å følge opp dette og forutsetter at DFS blir godt involvert i arbeidet.”

Det første møtet i arbeidsgruppen er allerede avholdt. Mandatet er å gjøre rede for følgende:

  • DFS historiske rolle, virksomhet, organisering og finansiering, herunder forholdet til Storting og departement.
  • DFS relevans for Forsvaret, generelt og for den enkelte forsvarsgren/Heimevernet.
  • DFS tilknytning og rolle for samfunnet forøvrig.
  • Ulike modeller for alternativ tilknytningsform, støtte/tilskuddsordninger, med vurdering av økonomiske og organisasjonsmessige/administrative konsekvenser for den enkelte modell, herunder eventuelt behov for endring av grunnreglene.
  •  Anbefale finansieringsmodeller med begrunnelse.


Arbeidsgruppen skal også ta hensyn til andre relevante forhold som gjør seg gjeldende.

Totalt er fem medlemmer med i arbeidsgruppen, hvor sekretæren kommer i tillegg.