Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Elektronikk på LS-felten

Høytidelig markering av elektronikk-kontrakten

Kongsberg Target Systems vant konkurransen om leveranse av elektronikk på Landsskytterstevnet for finfelt, grovfelt, stang og felthurtig.

Fra venstre på bildet, sjef for FLO Landkapasiteter, brigader Bjarne Nermo, generalsekretær i DFS, Jarle Tvinnereim, generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor, Kristin Lund og daglig leder i Kongsberg Taget Systems (tidligere KME), Åge Bjøråsen, deltok i den høytidelige markeringen da kontrakten om leveransen av elektronikk til feltdisiplinene på Landsskytterstevnet ble undertegnet på Kolsås onsdag 15. mai.

De involverte aktørene var representert med flere deltagere og undertegningen av kontraktene ble markert på behørig vis. Store deler av ledelsen i Flo var til stede. Det samme var nøkkelpersonene i Kongsberg Target Systems som gikk seirende ut av anbudskonkurransen og som dermed fikk kontrakten som er verdt 33 millioner kroner over en seksårsperiode. De første leveransene, til finfelt og felthurtig, skal leveres allerede neste sommer og være klar for bruk i Sandnes 2014.

Leveransen av elektronikk til grovfelt og Stangskyting skal leveres i forkant av Landsskytterstevnet på Lesja i 2015.

- Dette er en milepæl i arbeidet med å utvikle elektroniske løsninger på Landsskytterstevnet og det er spesielt gledelig at denne utviklingen skjer i samarbeid med en aktør fra norsk industri, sa sjefen for FLO Landkapasiteter, brigader Bjarne Nermo.

Åge Bjøråsen, daglig leder i Kongsberg Target Systems, takket for tilliten og lovet at all prestisje og ærgjerrighet som finnes blant de ansatte skal sørge for at utviklingen av produktene og leveransene skal skje i henhold til de forventninger og krav som ligger i kontrakten. Han berømmet spesielt en av bedriftens gründere, Ole Rabbevåg, for at denne kontrakten var mulig å vinne.

Hvordan gjennomføres feltskytingen?
På finfelt og grovfelt vil det være tre standplasser. Fra hver standplass skytes det to ulike hold. Gjennomføringen skjer ved at man først skyter "minneskyting", for så gå tilbake og får presentert anvisning med treffpunkt på en skjerm. Deretter går man fram til "Hold 1", gjennomfører skyting, går tilbake og får anvist treffpunkt på skjerm. På finfelt vil hvert lag bestå av 6 skyttere, på grovfelt vil hvert lag bestå av 10 skyttere.

På bildet under vises det hvordan hver standplass er bygd opp. Midt på standplass plasseres det en container som inneholder stevnestyring og oppholdsted for standplassleder. Ved "Multimedia room" vil det være to stk 55" LCD-skjermer med grafisk anvisning av skudd. På denne skjermen kan både publikum og skyttere følge med.

På hver standplass vil det være ett elektronisk opprop hvor man bruker strekkkodekort.

Samme prinsipp gjelder også for grovfelt og stangskyting. På grovfelt vil maks avstand være ca. 400-450 m.

På felthurtig innføres det ett nytt konsept i forhold til dagens rutiner. Det vil komme ytterligere informasjon om dette på et senere tidspunkt.