Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Forsvaret og 5,56 i DFS

Forsvaret og FD har kommet med offisielle uttalelser til DFS angående deres syn på en eventuell generell innføring av kaliber 5,56.

Rådgivende utvalg la på Norges Skytterstyre sitt marsmøte frem sin konsekvensanalyse og innstilling angående spørsmål om generell innføring av kaliber 5,56 i DFS. Som kjent ønskte styret mer tid til å gjøre grundige vurderinger før saken kommer til avklaring på Skyttertinget i 2014.

I etterkant av fremleggelsen er det registrert til dels sterke meninger om Forsvarsledelsens påvirkning i saken ut fra Rådgivende utvalgs konsekvensanalyse og beskrivelse i tingsaken fra Skyttertinget 2011.

Forsvarsledelsen v/ GIHV Kristin Lund har med bakgrunn i debatten sendt en e-post til DFS der de presiserer følgende:

"Forsvarsledelsen er kjent med at det i Rådgivende utvalgs konsekvensanalyse og saksfremstillingen til Skyttertinget 2011 om generell innføring av kaliber 5,56 i DFS gis uttrykk for sterke føringer fra Forsvarets side. Forsvaret vil derfor presisere at det er besluttende organ i DFS som på fritt og selvstendig grunnlag avgjør hvilke kaliber som skal nyttes i organisasjonen. DFS sitt suverene valg av kaliber i fremtiden vil ikke ha betydning for det gode samarbeidet mellom DFS og Forsvaret."


Forsvarsdepartementet har i e-post 24. april bekreftet at valg av kaliber i DFS ikke har vært tema i forbindelse med bevilgningene til DFS:

"FD bekrefter at valg av kaliber ikke har vært et tema i vurderingen av tilskudd til DFS. Forøvrig viser vi til Forsvarets uttalelse og gir vår tilslutning til denne."