Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kaliber 5,56

Rådgivende utvalg har nå lagt fram sin konsekvensanalyse angående spørsmål om generell innføring av kaliber 5,56 i DFS.

Skyttertinget vedtok i sak 6/2011 at «Med bakgrunn i høringene pålegges Rådgivende utvalg å utarbeide en konsekvensanalyse som omfatter alle sider ved å tillate kaliber 5,56 på generell basis i DFS.»

Norges Skytterstyre fikk i oppdrag å legge fram saken for Skyttertinget innen 3 år (2014).
I Skytterstyrets mandat til utvalget ble de spesielt bedt om å vurdere de skytterpolitiske, sportslige og økonomiske konsekvenser ved en eventuell innføring av kaliber 5,56. I Norges Skytterstyre sitt marsmøte la Rådgivende utvalgs leder, Egil Sotnakk, fram deres konsekvensanalyse for Skytterstyret.

- Rådgivende utvalg har utvilsomt nedlagt et stort arbeid gjennom sine drøftinger. Skytterstyret vil likevel måtte bruke tiden fram til Skyttertinget 2014 med å gjennomgå utvalgets vurderinger og konklusjoner, samt at det også er andre faktorer som må drøftes før en slik beslutning kan tas, sier president Olav K. Vaaje.

- I løpet av 2013 skal et utvalg nedsatt av Forsvarsdepartementet se nærmere på DFS sin rolle og tilknytning til Forsvaret og samfunnet for øvrig. Resultatet av dette arbeidet kan også påvirke vårt syn på 5,56-saken, utdyper Vaaje.  

- En eventuell generell innføring av kaliber 5,56 for alle klasser i DFS er utvilsomt en sak med store konsekvenser for både DFS som organisasjon og for skytterne. Det er således viktig å ha stor respekt for alle synspunkter. Hvis vi gjør vedtak om å innføre 5,56 for alle i DFS, er det ikke mulig å reversere avgjørelsen. Bare det i seg selv tilsier at vi her må be om forståelse for at Skytterstyret må ha tid til å gjøre grundige vurderinger før saken kommer til avklaring på Skyttertinget i 2014, avslutter Vaaje.

Rapporten fra Rådgivende utvalg kan du lese her.