Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kurs for nyvalgte 2013

31 nye tillitsvalgte var samlet til kurs på Gardermoen 26.-27. januar

KFNT gir deltakerne en nyttig innføring i organisasjonens regelverk, kultur og tradisjoner sett i lys av DFS sin samfunnsrolle og Forsvarstilknytning

Årlig, i månedsskiftet januar/februar innbyr Skytterkontoret til et sentralt kurs for nye tillitsvalgte. Deltakerne er nyvalgte samlagsledere, ledere i ungdomsutvalgene, kasserere og utdanningskontakter. Det er gitt åpning for deltakelse fra sittende representanter som tidligere ikke har deltatt på kurset.

Det var en positiv og framtidsrettet forsamling som deltok på KFNT denne helgen. Kursprogrammet gav rom for god dialog og erfaringsutveksling deltakerne i mellom og DFS sentralt.

 

 Intensjonen med kurset er å gi nye tillitsvalgte i samlagene kunnskap om planlegging og gjennomføring av aktivitet i eget samlag, samt kunnskap om Det frivillige Skyttervesens organisasjon og driftsform.

Utdanningsmålet er å gi sentrale tillitsvalgte på samlagsnivå en grunnleggende kunnskap om Det frivillige Skyttervesen og videre en felles forståelse for hvordan vi legger til rette for aktivitet i organisasjonen.