Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Nordisk skytebanemøte

Danmark, Sverige og Norge har et samarbeid om skytebanesektoren der utveksling av erfaringer og regelverk i de tre landene er tema.

Danmark, Sverige og Norge har et samarbeid om skytebanesektoren der utveksling av erfaringer og regelverk i de tre landene er tema. Arbeidet blir samordnet gjennom landenes administrative råd.

Administrativ ledelse og fagpersoner møttes før helga på Gardermoen, og Miljødirektoratet var invitert for å orientere om prosessen med gjennomgang av støyretningslinjer i Norge.

Møtet startet med innledning fra Miljødirektoratet om regulering av skytebaner etter plan- og bygningsloven og forurensingsloven. Bakgrunnen for orienteringen var at Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet å utarbeide forslag til forskrift etter forurensingsloven som regulerer støy fra skytebaner. Det kan også være aktuelt å vurdere enkelte (enkle) krav for å unngå spredning av metaller.

De tre landene orienterte om status og erfaringer med gjeldende krav og retningslinjer for spesielt skytebanestøy. Skytebanesektroen er et fagfelt med både tekniske og juridiske utfordringer, og det er av stor nytte for landene å kunne dele kunnskap med hverandre.