Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Opptreden på Stang-finale

Norges Skytterstyre har den 22. august gjennomført et ekstraordinært styremøte, med bakgrunn i John Olav Ågotnes politiske markering på Stangfinalen.

Norges Skytterstyre har den 22. august gjennomført et ekstraordinært styremøte. Tema på møtet var John Olav Ågotnes sin politiske markering midt under Stang-finalen på årets Landsskytterstevne.

Etter en evaluering har Skytterstyret funnet det nødvendig og hensiktsmessig å komme med en reaksjon på Ågotnes sin proklamasjon til publikum og NRK, hvor han fortalte at konkurransen var ”urettferdig” og at han ikke hadde blitt ”hørt”. Som begrunnelse for sitt syn viste Ågotnes til at konkurrenten Trond Glidje hadde skutt 20 treff med AG3, som han selv ikke har tilgang til, og at et slikt resultat ikke var mulig med sitt repetervåpen Sauer 200 STR.

Norges Skytterstyre har valgt å sende et personlig brev til Ågotnes hvor det understrekes at alle i DFS forventes å forholde seg til organisasjons demokratiske spilleregler, med respekt for våre viktigste kjerneverdier som forsvars- og samfunnsaktør. Norges Skytterstyre konkluderer med at opptredenen til Ågotnes var usportslig ovenfor konkurrentene, og respektløs ovenfor demokratiet i organisasjonen.

I forhold til de sportslige betingelser for konkurransen, redegjøres det også for Skyttertingets tidligere behandling av saken som har vært sak på Skyttertinget hele 5 ganger siden 1996. Siste gangs behandling var på Skyttertinget i 2008, hvor dagens ordning ble opprettholdt med et solid flertall på 43 mot 14 stemmer.

Skyttertinget som organisasjonens høyeste myndighet, har vektlagt betydningen en felles finale har for vår tilknytning til Forsvaret, samt det å kunne vise fram at soldaten har gode skyteferdigheter i forsvarsrelaterte øvelser. Argumentet til Ågotnes om at ikke alle har tilgang til AG3 har der selvfølgelig også blitt vektlagt, men ikke fått gjennomslag i Skyttertinget som avgjørende i denne saken. Ingen nye argumenter har således kommet fram i saken siden forrige gangs behandling i 2008, så Norges Skytterstyre ser ingen grunn til på eget initiativ å ta opp saken til ny behandling.