Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skytterne ønsker fortsatt sølv på LS

1.714 personer svarte på spørreundersøkelsen vedrørende premiering på Landsskytterstevne (LS).

Skytterne ønsker fortsatt sølv på LS

1.714 personer svarte på spørreundersøkelsen vedrørende premiering på Landsskytterstevne (LS). Og beskjeden er entydig – i overkant av 71 % av skytterne ønsker fortsatt sølv standardpremier på LS. Dagens premiering synes derfor å stå sterkt hos skytterne.

 

I stor grad LS-deltakere som har svart

Mer enn hver fjerde skytter som deltok på årets Landsskytterstevne har besvart undersøkelsen. Av de 1.714 som svarte, har 1.329 svart at de deltok på Oppdal. Totalt 1.039 respondenter har svart at de deltok både på Oppdal og på Voss, mens kun 249 respondenter har svart at de deltok verken på Oppdal eller på Voss. Dermed har mer enn 85 % av de som har svart på undersøkelsen deltatt på minst ett LS de siste to årene.

 

Pengepremier er alternativet

Undersøkelsen viser også at dersom vi skal gå bort fra sølv som standardpremier, svarer over 41 % at de foretrekker pengepremier, mens 33 % av de som har svart har krysset for glass og for sølvplett (uekte). I tillegg svarte knappe 31 % medaljer.

 

Ikke viktig å redusere premieinnskuddet

På ett av spørsmålene i undersøkelsen ble respondentene bedt om å ta stilling til hvor viktig det er å redusere premieinnskuddet på LS. Av de 1603 respondentene som svarte på spørsmålet, var det mindre enn 7 % som svarte «Svært viktig», mens i underkant av 18 % svarte «Viktig». Det betyr at mindre enn hver fjerde respondent synes det er viktig å redusere premieinnskuddet for å kunne redusere kostnadene ved å delta på LS.

 

Gavepremier viktig for skytterne

To av tre respondenter svarer at gavepremier er svært viktig eller viktig. Samtidig svarer bare 20 % gavepremie er viktig, uansett kvalitet på gavepremien. 40 % svarer at gavepremier kan kuttes ut dersom de ikke er av høy kvalitet. Over 250 respondenter brukte anledningen til å gi en kommentar knyttet til gavepremier, og det kom inn mange innspill, som viser at skytterne har ulike syn på dette med gavepremier.

 

Robust undersøkelse

Med såpass høyt antall svar gir dette en oss en robust undersøkelse, hvor vi med høy grad av sannsynlighet kan slå fast at svarene som fremkommer i liten grad er et utslag av tilfeldigheter, jfr. definisjonene i tradisjonell statistisk teori.

Uansett hvordan vi deler inn utvalget, enten vi skiller på kjønn, alder, om respondenten er skytter eller foresatt, eller hvorvidt man har deltatt på LS i 2012 og/eller 2013, gir spørreundersøkelsen ingen holdepunkter for å påstå at noen grupper skiller seg ut i sitt svar i forhold til sølv som standardpremier (hvis vi bruker 95 % sannsynlighet, som ofte er et vanlig styrkenivå i statistikk).

Vi mener således det er grunn til å tro at undersøkelsen gir et korrekt bilde av skytternes syn på premiering på LS.

Se utdrag fra undersøkelsen her (pdf-fil)