Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

28,5 millioner kroner til DFS

Regjeringen foreslår å bevilge 28,5 millioner kroner til DFS for 2014. Det er samme beløp som for 2013.

- Beløpet er i tråd med de signaler vi har fått på forhånd, men vi er selvfølgelig skuffet over at vi ikke får lønns- og priskompensasjon, sier president Olav K. Vaaje i en kommentar til budsjettforslaget.    

Vaaje fastslår at det uten tvil vil få store budsjettmessige konsekvenser for DFS om denne trenden med lave bevilgninger fortsetter i årene framover. Arbeidet til utvalget som nå gjennomgår DFS sin framtidige rolle og tilknytning til Forsvaret og samfunnet for øvrig, blir således særdeles viktig for å kunne styrke finansieringsgrunnlaget for DFS sine aktiviteter på lengre sikt. Utvalget som ledes av tidligere forsvarssjef Arne Solli, har til nå har gjennomført to møter. De skal legge fram sin rapport for Forsvarsdepartementet 1. mars 2014.

Forsvarsdepartementet har fordelt 62 millioner av den totale bevilgningen på 71,8 millioner til forsvarsrelaterte organisasjoner over post 71. Resterende blir fordelt etter søknad om prosjektmidler til nye prosjekt, med søknadsfrist 6. januar 2014.