Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

DFS var tema på Stortinget

DFS var tema i spørretimen på Stortinget, hvor Bjørn Lødemel (H) stilte Forsvarsministeren spørsmål om prosessen angående DFS samfunnsrolle i framtid.

Bjørn Lødemel fra Høyre stilte i onsdagens (24. april) spørretime følgende spørsmål til Forsvarsministeren:

"Ved dei to siste budsjetthandsamingane i Stortinget har det vore usemje om tilskotet til Det frivillige Skyttervesen, DFS. Ved begge høva har det vore komitémerknader som har vist til at det er behov for ei avklaring av DFS si samfunnsrolle og samarbeid med Forsvaret. Vi er kjende med at det skal settast ned ei arbeidsgruppe som skal avklare desse spørsmåla. Kva mandat, samansetting, status og framdriftsplan har dette arbeidet, og korleis vil statsråden sørgje for at dette blir ferdigstilt til 2014-budsjettet?"

Stortingets web-TV kan du se spørretimen i opptak. Omtalen av DFS starter etter 80 min og  er et innslag på drøyt 7 minutter.

Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) og svar fra Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Erichsen på Stortinget.no