Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Avtale med Vernepliktsverket

Sjef Vernepliktsverket, Brigader Geir Kjøsnes og generalsekretær i DFS, Jarle Tvinnereim signerte samarbeidsavtalen mellom VPV og DFS.

DFS har nå inngått en avtale som styrker samarbeidet mellom Vernepliktsverket og Det frivillige Skyttervesen.

Langtidsplanens punkt 5.2 a) sier at DFS skal søke samarbeid med Vernepliktsverket, for å bidra til rekruttering av flere skyttere til Forsvaret og informere om Forsvarets utdanningstilbud. DFS har nå inngått en avtale som regulerer samarbeidet mellom Vernepliktsverket og Det frivillige Skyttervesen.

DFS, som støtteorganisasjon for Forsvaret, skal støtte VPV med å rekruttere etterspurt kompetanse til totalforsvaret. Forsvarets forvaltningsordning for vernepliktig personell legges til grunn for samarbeidet. DFS sitt bidrag omfatter å støtte både den militære og den sivile delen av totalforsvaret.

Hensikten med avtalen er å;

  • utnytte hverandres kompetanse og øke kunnskapen om hverandres virksomhet 
  • tilrettelegge for rekruttering til tjeneste og utdanning i Forsvaret 
  • samarbeide om informasjon på skolebesøk og utdanningsmesser 
  • invitere VPV til ungdomssamlinger i regi av DFS 
  • arrangere egne temadager i samarbeid med skytterlagene (kombinasjon av praktisk og teoretisk øvelse) 
  • tilby VPV å søke/annonsere blant DFS sin medlemsmasse etter ønsket fagkompetanse