Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Bidragssatser for feltskyting, skifeltskyting og skogsløp

Vedtatt av Norges Skytterstyre i sak 116/2013, og gjeldende fra 1. januar 2014.

Langtidsplanen pkt. 7.5 og handlingsplan for feltskyting legger opp til en større satsing på feltmessige aktiveter. Et viktig insitament for å skape mer aktivitet kan være å øke bidragssatsene, og såldes underbygge at disse aktivitetene er viktige for DFS. 

Samtidig er bidragsordningene noe forenklet, slik at det blir samme satser for feltskyting og skifelt/skogsløp. 

Norges Skytterstyre vedtok i sak 116/2013 følgende bidragssatser for felt, skifelt-, og skogsløp med skyting:

 

Type / Aktivitet

Tilskudd

Feltskyting – stevner på samlagsnivå eller høyere nivå, min. 30 skudd grovfelt – pr stevne

Kr 1 500

Stang- og felthurtigskyting på samlagsstevner (begge øvelser, halveres dersom bare en av øvelsene gjennomføres)

Kr 1 500

Skifelt- og skogsløp med skyting – pr øvelse

Kr 1 500

Landsdelskretsstevne skifelt- og skogsløp med skyting – pr øvelse

Kr 2 500

NM Skifeltskyting (samlet for alle øvelser)

Kr 20 000

NM Skogsløp med skyting på LS

Kr 20 000

NM Skogsløp med skyting, sprint og stafett (samlet)

Kr 10 000